Balogh Csaba (Galánta)

2017.03.12 17:26

 

A galántai magyar gimnáziumban érettségizett 1959-ben. 1963-ban magyar nyelv–történelem–zenei nevelés szakon diplomázott a  Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, a kötelező katonai szolgálat letöltése után a Galántai Magyar Tannyelvű, a jelenlegi Kodály Zoltán Alapiskola pedagógusa lett. 1965-ben megalapítja az iskola gyermekkarát, amelynek mindmáig karnagya. Kórusa megalakulása óta a szlovákiai magyar gyermekkarok élvonalába tartozik. Állandó szereplője Galánta és a régió kulturális rendezvényeinek, rendszeresen vendégszereplője a Kodály Napoknak. Az énekkar 2005-ben, alapításának 40. évfordulója alkalmából nagyszabású, nyilvános jubileumi hangversennyel ünnepelt.  Az 1979 óta háromévenként megrendezésre kerülő a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos seregszemléje, a Csengő Énekszó  10 évfolyamán a kórus rendszeresen ezüst vagy aranykoszorús minősítésben részesült. Az énekkarnak több hazai és magyarországi kórussal van baráti kapcsolata.

Balogh Csaba évek hosszú során énekelt a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarában. Évtizedeken át a Galántai Járási Módszertani Központ zenei szakbizottságának volt vezetője. Társszerzője az 1987-ben a szlovákiai magyar alapiskolák felső tagozata számára kiadott zenei nevelés tantervnek, az 1980-ban és 1981-ben megjelent 5. és 6. osztályos zenei nevelés tankönyveknek, s az azokhoz írott módszertani kézikönyveknek is.

Mindmáig „közös ügyünkért” dolgozik, amikor kellett, 1991-93 között vállalta a galántai alapiskola igazgatását is. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapító tagjai közé tartozik, több éven át volt a járási választmány tagja.

Balogh Csabával évfolyamtársak voltunk a főiskolán, már ott kitűnt kiváló zenei adottságaival, pedagógiai érzékével, szorgalmával, közvetlenségével, szeretetre méltó természetével. Közkedvelt mind kollégái, mind tanítványai és azok szülei körében is. Hivatástudatának, ügyszeretetének, szakértelmének, fáradtságot nem ismerő munkájának eredménye, hogy neki a „mai gyerek” is énekel. Pedagógusként 46. éve szolgál – a kitartóan Kodályt követő zenepedagógusok egyike. Kodály Zoltánnal vallja: „Minden gyermeknek joga, hogy az iskola kezébe adja azt a kulcsot, amellyel ha ő is akarja, bejut a zene csodakertjébe, s azzal egész élete értékét megsokszorozza.” S hogy ez megvalósulhasson, „nem kell hozzá más, mint néhány énektanár, aki déli harangszókor nem dobja vissza a maltert a vakolóládába. Akinek lelki szükséglet az a kis munkatöbblet, amire hivatala nem kötelezi, de ami éppen a hivatalos munka ízét, lelkét, értelmét adja meg.”

Balogh Csaba kollégánknak megtisztelő kitüntetéséhez szeretettel gratulálok, példaértékű, hangyaszorgalommal végzett munkájához további sok sikert, eredményt és jó egészséget kívánok!

 

Stirber Lajos