Dávid Mihály (Párkány)

2017.03.12 17:28

Dávid Mihály egy kis faluban, a festői szépségű Kisgyarmaton született, az akkori Párkányi járásban, 1948-ban. Ebben a faluban még most is elevenen élnek  a népi hagyományok, s megtalálható a népviselet. Itt járta az alapiskola alsó tagozatát, majd Kéménden folytatta, az iskolát, mivel szülőfalujában csak alsó tagozat volt. A kurtaszoknyás falvakból Komáromba került gimnáziumba, majd Nyitrára, a főiskolára, ahol 1971-ben végzett földrajz–testnevelés szakon. Tanított Köbölkúton, Kőhídgyarmaton, az ógyallai gimnáziumban, a párkányi szaktanintézetben, de a leghosszabb ideig, 35 évig - nyugdíjba vonulásáig - a párkányi magyar iskola, az Ady Endre Alapiskola pedagógusa és igazgatóhelyettese volt.

Saját bevallása szerint a Csemadok tevékenysége már gyermekkorában érdekelte. Nem csoda, hiszen olyan emberek hívták maguk közé - Henczi Béla, valamint Szurdi Miklós - akik annak idején szülőfalujában igazi fáklyavivők voltak. Ami a Csemadok munkát illeti, ők lettek az első példaképei. Hála Istennek később is sok olyan emberrel találkozott, aki követendő példa volt számára. 1966-ban, 18 évesen már a Csemadok alapszervezetének kultúrfelelősévé választották szülőfalujában, ahol  akkor példaértékű kultúrmunka folyt.

Főiskolásként természetes volt számára, hogy aktív részese lett a 68-as eseményeknek. Aktív tevékenységet folytatott a Csemadok keretében működő a Juhász Gyula Ifjúsági Klubban.

A kisebb kitérők után –ami a pedagógiai munkáját illeti – 1972-ben Párkányba kerül. Minden előkészületet megtett a párkányi klub létrehozására, s csak idő kérdése volt, hogy elindíthassa. Persze, a  konszolidáció éveiben nehéz volt Párkányban elindítani a klubmozgalmat. Példaképe Tóth Lajos, a Vágsellyén működő Vörösmarty Klub vezetője volt.

1981 őszén néhány barátot, pedagógust, más értelmiségit hívott össze a a magyar iskolába, hogy felpezsdítsék a városban a magyar kulturális és szellemi életet. Vázolta a Csemadok szervezetének keretén belül működő közművelődési klub létrehozásának tervét. Néhány megbeszélés után Balassi nevét választották, aki kötődik régiónkhoz. Karácsony előtt a Csemadok vezetőségi ülésén bejelentette a Balassi Klub megalakulását. Az alapító tagok a klub elnökévé Dávid  Mihályt választották. Ekkor tűzték ki az első rendezvényük időpontját 1982. február 8-ra. A meghívott előadó Dr. Püspöki Nagy Péter volt, aki Párkány  történetéről beszélt a szép számú közönségnek. Az első évben a meghívott vendégek voltak: Pintér István, csillagász, Mács József, író, Buzánszky Jenő, az aranycsapat tagja, Szvorák Katalin, énekes, Janiga József, festő.

A kezdeti évek sikerei után a klub tevékenysége rendszeressé vált. Vállalva az ellenzékiséget is,  a  rendőrség figyelmét is fölkeltették. Volt olyan eset is, hogy Párkányban nem engedélyezték az előadást, ezért a klubtagok az előadóval együtt elutaztak valamelyik környező faluba, de megtartották a klubestet. Elmondhatjuk, hogy a Balassi Klub Dávid Mihálynak köszönhetően is jelentős hatást gyakorolt kisvárosunk magyarságának életére.

Bár Dávid Mihály a klub vezetését később átadta Himmler Györgynek, a Csemadok vezetőségének tagjaként, nyugdíjba vonulásáig továbbra is aktívan szervezte a Balassi Napok rendezvényeit. Az önkormányzatban eltöltött évtizedek alatt a kultúrbizottság tagjaként közvetlen hatással volt a város kulturális életére és mindig támogatta a Csemadok alapszervezet tevékenységét.