Mitro László (Abaújszina)

2017.03.12 17:27

 

Mitro László 1934. április 29-én született Abaújszinán. A faluban  1949 szeptemberében alakult meg a Csemadok alapszervezet, melynek alapításától kezdve aktív tagja. Diákként a kassai ipariskola II. világháború utáni első évfolyamának lelkes tanulója volt. Osztálytársaival együtt bekapcsolódott az iskola által szervezett kultúrműsorokba, táncolt az iskola népi tánccsoportjában. Nem elégedett meg azzal, amit fiatal táncosként megtanult,  tudását állandóan bővítette, továbbképzésekre járt, koreográfiákat készített. Megszerzett tudását itthon is kamatoztatta, számos koreográfiáját műsorára tűzte, és évekig táncolta a Rozmaring Népi Tánccsoport. 

De nemcsak a népi tánccal törődött. Ott segédkezett minden színdarab rendezésénél, író-olvasó találkozókat szervezett, hogy személyesen is megismerkedhessenek a falu lakói irodalmi életünk jeles képviselőivel. Közülük többen  nemcsak személyes ismerősei, de osztálytársai voltak, mint Duba Gyula, Gyüre Lajos vagy Kovács Miklós. Figyelemmel kísérte, tanácsaival segítette és vezette a tánccsoport felkészülését a zselízi országos versenyekre és a gombaszögi fesztiválokra.   Ezeken ő is részt vett, figyelmesen hallgatta a kritikákat, s igyekezett azokból kihámozni azt, ami építő jellegű volt, s ügyelt arra, hogy ne keseredjen el a csoport egy-egy kudarc után. Az ő vezetése alatt kimagasló eredményeket ért el a csoport, Zselízen nagydíjat is nyert. Mitro László kardoskodott amellett is, hogy az Abaújszinai  Rozmaring Népi Táncegyüttes egész estét betöltő műsorral lépjen a közönség elé megalakulásának kerek évfordulóján. Akkor még a többiek azt  hitték, hogy egyedül nem képes rá a csoport, de Laci bácsi lelkesítése  mozgósította a volt tagokat is, s megszületett az Ej rozmaring, rozmaring című műsor, és utána a többiek. 

Négy évtizedig tagja volt a Csemadok Abaújszinai Alapszervezete vezetőségének, több évig elnöke is volt az alapszervezetnek. Évekig volt a Csemadok Területi Választmánya Elnökségének aktív tagja. Igazi fáklya, melynek fénye még most is világít és melegíti azokat, akik nyomdokaiba léptek. Gyermekei – fia Csaba és lánya Csilla – a mai napig tevékenykednek a Csemadok alapszervezetében és a Rozmaring Népi Tánccsoportban.  Csaba koreográfiákat is készít, és vezeti a tánccsoport munkáját. Felesége és lánya évekig az utánpótlással foglalkoztak.  

Mitro László a Csemadok Abaújszinai Alapszervezetében kifejtett munkája által maradandót alkotott. A faluban tisztelik és szeretik. Olyan ember, akire sokan felnézhetnek. Az alapszervezet jelenlegi vezetősége tudatában van annak, hogy munkája azért lehet sikeres és termékeny, mert nagyszerű, dolgos és fáradhatatlan  elődei voltak. Laci bácsi az egyedüli, aki az alapszervezetben az elmúlt 65 évet végigdolgozta.  Csak annak a fának szökkenhetnek magasba az ágai, melynek ilyen tápláló gyökerei vannak. Mitro László, nyolc évtizeddel a háta mögött, jelentősen hozzájárult a község, de az egész régió magyar nemzeti közösségének kulturális, szellemi gyarapodásához és megmaradásához.