Nagy Elza

2017.03.12 17:22

1944. november 5-én Pozsonypüspökin, időközben a fővároshoz csatolt településen született. Tanulmányait 1951 és 1959 között a pozsonypüspöki Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolában végezte, ezután került az Érsekújvári Kereskedelmi Középiskola magyar osztályába ahol 1963-ban sikeresen leérettségizett. A  közeli Slovnaft (akkor még nemzeti vállalat) üzemében kezdett dolgozni, ahol egyre magasabb beosztásba került. Munkája szorosan kapcsolódott az emberekhez. Talán ezért is kezdett érdeklődni a köz- és társadalmi élet iránt, ami a Csemadokba vitte. Az Aranyember színpadi feldolgozásában vállalt szerepet, éppen 50 évvel ezelőtt, 1966-ban. Hamarosan beválasztották a vezetőségbe is. Elindult egy körforgás, amely mindmáig tart és nagyon sokféle szervezési, kivitelezési és írásbeli munkát igényel (beszámolók, információk a helyi újság hasábjain, beszédek, méltatások stb.). 1974 és 1982 között először volt a Csemadok Pozsonypüspöki Alapszervezetének elnöke, 2003 márciusától ismételten ezt a funkciót tölti be és irányítja az alapszervezet munkáját. Harmadik választási időszakban tagja a Csemadok OT-nak, és már a negyedik választási időszakban aktív tagja a Csemadok Pozsonyi Városi Választmányának. Hitvallása – mindig az emberekért dolgozni – közéleti tevékenységét is jellemezte. Ez látszott már a szocialista időszakban végzett munkáján is. Kellemetlen tapasztalatként élte meg a felülről jövő direktív irányítást, aminek az lett a következménye, hogy nem volt hajlandó tovább vállalni az elnöki teendőket. A bársonyos forradalom után ismét közéleti szerepet vállalt, látva az önkormányzati munka megújulását, és 1990-től 2010-ig 20 éven át helyi képviselő volt. Dolgozott a szociális és lakásügyi, valamint a pénzügyi bizottságban, ez utóbbinak két választási időszakban az elnöke volt, 2006 és 2010 között pedig az alpolgármesteri funkciót látta el. Korára való tekintettel a 2010-es választásokon már nem indult.