Pál Csaba és Pál Gabriella (Nagybalog)

2017.03.12 17:30

A Pál házaspár, Csaba és Gabriella a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének oszlopos tagjai.

Pál Csaba egy hagyománytisztelő, értékőrző, a szülőfalut őszintén szerető családban született, hiszen édesapja az a Pál Dénes, aki maga is 20 éven keresztül volt a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének elnöke, s aki nyugalmazott pedagógusként - Nagybalog múltja és hagyományai, valamint Balogvölgy múltja és hagyományai címmel - két könyvet írt és adott ki. Csaba 2006 óta a szervezet elnöke. Felesége, Gabriella 1995-től a vezetőség tagja, a szervezet titkári posztját tölti be azóta,  több sikeres pályázat kidolgozója, a nagybalogi Szivárvány Énekkar aktív tagja. Mindketten igazi lokálpatrióták, akik községük hagyományainak, kulturális értékeinek megőrzéséért fáradhatatlanul tevékenykednek a sajnos egyre mostohább  körülmények ellenére is. A vezetőséggel való jó együttműködésüknek köszönhetően a Csemadok Nagybalogi Alapszervezetének tagsága az utóbbi években megsokszorozódott (jelenleg több mint 200 fő). A szervezeti életbe már a gyermekeket, a kis csemadokosokat is bevonják, színvonalasabbnál színvonalasabb rendezvényeket szerveznek, így gazdagítva a község kulturális életét.

Példaértékű kitartásukért, hitükért, odaadásukért, áldozatos munkájukért javasolta a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya a Pál házaspárt  a 2015.  évi   Csemadok Közművelődési Díjra.