A Csemadok Országos Elnökségének Nyilatkozata

A Csemadok Országos Elnökségének Nyilatkozata

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség - Csemadok Országos Elnöksége 2020. június 1-jén, Éberhardon megtartott ülésén az I. világháborút lezáró békediktátum aláírásának 100. évfordulója kapcsán az alábbi nyilatkozatot fogadta el.

 

A békediktátum következményeként a Magyar Királyság elveszítette területének kétharmadát, magyar nemzetiségű lakosságának egyharmadát, ezzel a háborúban vesztes államok közül a legnagyobb kárt szenvedte el, anélkül, hogy ez az ország lett volna a háború kirobbantója. A békediktátum igazságtalansága következtében kirobbant második világháború utáni jogfosztottság, lakosságcsere és kitelepítések, a kollektív bűnösség mai napig érvényben lévő elve tovább rontott az utódállamokban élő közösségek helyzetén, és az azóta eltelt időszakban ez a helyzet csak nagyon lassan javult.

A Csemadok megalakulása óta következetesen kiállt a Csehszlovákiában, majd a Szlovák Köztársaságban élő magyar nemzeti közösség nyelvi, kulturális, oktatási jogaiért, önazonosságának erősítéséért, a szülőföldön maradásáért. Ezt teszi ma is, amivel hozzájárul a többségi nemzet és az itt élő számbeli nemzeti és nyelvi kisebbség békés egymás mellett éléséhez.

Az Európai Unióhoz való csatlakozás után joggal bíztunk abban, hogy az unióba belépő államok jogi garanciákat adnak a területükön élő magyar nemzeti közösségek megmaradásához. Ez sajnos a mai napig nem történt meg. Valljuk, hogy a kisebbségi kérdést a XXI. század Európájában emberi módon meg lehet oldani a nemzeti közösségek önrendelkezésének megadásával. Fejet hajtva azok előtt, akik életükkel, munkásságukkal megtartották a nemzetet és felelősséget érezve a jövő generációi iránt, kijelentjük: minden embernek és közösségnek joga van nemzeti önazonosságának megőrzéséhez, mert ez az egyetlen út, amely  jövőnk, megmaradásunk érdekében elfogadható.

Bárdos Gyula elnök a Csemadok Országos Elnöksége nevében koszorút helyez el Apponyi Albert síremlékén

Az elnökség tagjai és az éberhardi alapszervezet néhány tagja a koszorúzási ünnepségen