62 - Cseszkó Lívia, a Csemadok Nagyrőcei Területi Választmányának tagja (815)

62 - Cseszkó Lívia, a Csemadok Nagyrőcei Területi Választmányának tagja (815)

Gimis éveim alatt kerültem közelebbi kapcsolatba a Csemadokkal. 1996 óta a tornaljai alapszervezet választmányában pénztárosként tevékenykedem. 1999-ben megválasztottak a tornaljai területi választmány titkárának. A titkári feladatokat a mai napig végzem.

A Tompa Mihály országos Vers- és Prózamondó verseny és a Duna Menti Tavasz regionális versenyeit szervezve, országos szintű rendezvényeken segédkezve rengeteg jó és szorgalmas embert ismerhettem meg az ország keleti csücskétől a nyugatiig. A közösségi és kulturális munkának van egy hasznos hozadéka: a kapcsolatteremtés. Aki vállalja a társadalmi munkát, jutalomként új barátokkal gazdagodhat. Szenc, Léva, Nyitra, Ipolyság, Losonc, Rozsnyó, Kassa, Nagykapos – mindenhol vannak kedves kollégák, barátok. Ezt elsősorban a Csemadoknak köszönhetem.

A felvidéki magyarság megmaradásának kulcsa kultúránk megőrzése. Ezen is dolgozik a Csemadok. Büszke vagyok rá, hogy ennek a csapatnak tagja lehetek.

 

Cseszkó Lívia