68 - Nagy Anikó, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának tagja (1 095)

68 - Nagy Anikó, a Csemadok Dunaszerdahelyi Területi Választmányának tagja (1 095)

Alapszervezetét? Mit jelent a szervezet, amely 67. éve túlélve minden párt- és ideológiai rendszert létezik és teszi hangyaszorgalommal mindennapi dolgát magyarságunkért?

A Csemadok a szűk családom mellett a második családom, ami kitölti mindennapjaimat. Számomra a Csemadok elkötelezettséget és felelősséget jelent. Elkötelezettséget olyan értelemben, hogy feladatomnak tekintem megőrizni magyar értékeinket, anyanyelvünket, felelősséget pedig abban az értelemben, hogy képes legyek átadni az üzenetet: magyarnak maradni mindenekfelett itt, a mi hazánkban.

Fiatal koromtól kezdve - akkor még nem is tudatosítva - szüleimtől, nagymamámtól, testvéreimtől vezérelve elkötelezettje vagyok a magyar kultúrának, anyanyelvünknek, hagyományaink. Nekem az az első, hogy én is, családom is magyar, amire büszke vagyok. Számomra a Csemadok-munka jelenti magyar értékeink megőrzését és újak teremtését.

Ránk, felvidéki magyarokra a sors többet mért, mint anyaországi testvéreinkre. De ahogy Kodolányi János is írta: „meg kell értenie az embernek, nem véletlen, hogy hová születik“. Ezt értettem meg én is, és a Csemadok közösséggel karöltve tesszük a dolgunkat. Anyanyelvünk, hagyományaink, kultúránk megőrzése és továbbadása rajtunk keresztül az utánunk jövő nemzedéknek, ez a felvidéki magyarság megmaradásának záloga.

Ezért szervezzük, rendezzük közösen azokat a rendezvényeket, ahol - néha tudtukon kívül is - beoltjuk kicsibe és nagyba magyarságunk fontosságát, s egyenjogúságunkat a többségi nemzettel itt a Felvidéken. A rendezvények, a csillogó gyermekszemek, anyai-, nagyanyai- párás tekintetek, és a sok–sok elhangzott „köszönjük” jelzi, hogy jót s jól cselekszünk. S bizony, ahogy azt nagy nyelvújítónk, Kazinczy Ferenc is megírta: „Jót s jól. Ebben áll a nagy titok“, s ebben van megmaradásunk titka is.

 

Nagy Anikó