Búcsú Buday Mihálytól

Búcsú Buday Mihálytól

Az árvát még az ág is húzza, tartja a mondás. A Nyitra vidékének szórványmagyarságát pedig így 2020 karácsony táján még inkább. Az idei évben nagyon sok veszteség érte a zoborvidéki magyarságot és év vége közeledtével sajnos ismét rossz hírek érkeznek a vidékről.

 

Nemrégen még a terveit sorolta, mikor Pogrányban találkoztunk, hogy megbeszéljük, a Csemadok Lédeci Alapszervezete nyertes pályázataiból mi minden valósulhat majd meg szeretett szülőfalujában és a Zoboralján. De ember tervez, Isten végez. A végzés most a korai elszólítás volt. December 27-én, 61 évesen távozott közülünk Buday Mihály, a Csemadok Lédeci Alapszervezetének elnöke, a Lédeci Hajnalkert Hagyományőrző Csoport vezetője.

Buday Mihály jó ismerője volt szülőfalujának, Barslédecnek, a községnek, amely Zoboralja szerves része, a maga különleges kultúrájával, néphagyományaival, viseletével, amit Misi olyan nagyon szeretett és tisztelt, hogy a hagyományőrző csoport megalapítása óta lelkesen mutatta be színpadon, videókon, filmeken.

2005-től vezette a csoportot, de a kezdetektől fogva jelen volt, szervezett, hogy minél több helyen bemutathassák az ősi hagyományokat. Tervezték, megünneplik a hagyományőrző csoport megalakulásának ötvenedik évfordulóját, ám a járvány közbeszólt. 1970-ben alakult meg a Hajnalkert, amely az első volt a zoboralji régióban, utána sorra jöttek létre a községekben a folklórcsoportok. 2009-től volt a Csemadok-alapszervezet elnöke és egyben a Nyitrai Területi Választmány tagja. Tagja volt az Esterházy János Szülőföldjéért Egyesületnek is.

Az idei évben a Csemadok Nyitrai Területi Választmánya Lédecen emlékezett meg az államalapításról, az ő munkája nélkül ez a rendezvény nem valósulhatott volna meg, büszke volt arra, hogy a Csemadok kezdeményezésére készült a templom melletti István-szobor, hiszen ezzel is emléket állítottak a dicső múltnak és emlékeztették az arra járókat a Szent István-i hagyatékra.

Buday Mihálynak nagyon sok terve volt, videóra szerették volna venni a hagyományokat és bemutatni a községet, hogy a sajátos tradíciók ilyen formában is fennmaradjanak az utókornak, a templom körül is tevékenykedett, segített, ahol csak tudott. Terveiről sokat beszélt, bízzunk benne, ha nélküle is, de azok megvalósulnak.

 

Mihály, emlékedet örökké megőrizzük, nyugodj békében!

 

Neszméri Tünde (Felvidék.ma)