Elhunyt Balogh Csaba, karnagy, zenepedagógus

Elhunyt Balogh Csaba, karnagy, zenepedagógus

2020. május 11-én, 78 éves korában távozott az élők sorából Balogh Csaba. 2017 januárjában kapta meg, sok más kitüntetése után a Csemadok Életmű Díjat. Akkor barátja, pályatársa Stirber Lajos köszöntötte őt. Most is az ő szavait hívtuk segítségül, amikor búcsúzni kényszerülünk Balogh Csabától.

 

A galántai magyar gimnáziumban érettségizett 1959-ben. 1963-ban magyar nyelv–történelem–zenei nevelés szakon diplomázott a Nyitrai Pedagógiai Főiskolán, a kötelező katonai szolgálat letöltése után a Galántai Magyar Tannyelvű, a jelenlegi Kodály Zoltán Alapiskola pedagógusa lett. 1965-ben megalapította az iskola gyermekkarát, amelynek mindmáig, haláláig karnagya volt. Kórusa megalakulása óta a szlovákiai magyar gyermekkarok élvonalába tartozik. A kórus állandó szereplője volt Galánta és a régió kulturális rendezvényeinek, rendszeresen vendégszereplője a Kodály Napoknak. Az 1979 óta háromévenként megrendezésre kerülő a szlovákiai magyar gyermek- és ifjúsági kórusok országos seregszemléje, a Csengő Énekszó egyes évfolyamain a kórus rendszeresen ezüst vagy aranykoszorús minősítésben részesült.

Balogh Csaba évek hosszú során énekelt a Csehszlovákiai Magyar Tanítók Központi Énekkarában. Évtizedeken át a Galántai Járási Módszertani Központ zenei szakbizottságának volt vezetője. Társszerzője volt több zenei nevelés tankönyvnek és módszertani kézikönyvnek is.

Haláláig „közös ügyünkért” dolgozott, amikor kellett, 1991-93 között vállalta a galántai alapiskola igazgatását is. A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége alapító tagjai közé tartozik, több éven át volt a járási választmány tagja. Diákjait rendszeresen benevezte a zenei életünk nagyjainak kerek évfordulói alkalmából megvalósuló vetélkedőkre, s azok az ő kiváló felkészítő munkájának köszönhetően nem csak országos, hanem esetenként a nemzetközi rendezvényeken, döntőkön is eredményesen képviselték nem csak iskolájukat, városukat, hanem az egész Felvidéket. Kórusával mindvégig őrizte, ápolta a kodályi eszméket, Kodály szellemi örökségét. A Mesterrel együtt hirdette, hogy „…nem sokat ér,  ha magunknak dalolunk. Szebb, ha ketten összedalolnak, s aztán mind többen, százan, ezren, míg megszólal a nagy harmónia, amiben mind egyek lehetünk, s akkor mondhatjuk csak igazán, hogy örvendjen az egész világ!”

 

Balogh Csaba temetésére 2020. május 15-én, pénteken 14.00 órakor kerül sor az alsószeli temetőben.

 

Emlékét megőrizzük.

 

Csengő Énekszó (2013)

Stirber Lajossal (2017)