Elhunyt Kusy Károly

Elhunyt Kusy Károly

Isten veled, Károly!

Húsz éven át volt elnöke a Csemadok Udvardi Alapszervezetének, amely azidőtájt vált a település legaktívabb, a járás és az ország egyik legjobban működő, sokrétű tevékenységet kifejtő társadalmi szervezetévé.

Igazi, a közért dolgozó ember volt. A Csemadokon túl is aktívan kivette részét a település és a környék társadalmi életéből, annak szervezéséből is. Fontosnak tartotta a fiatalok bekapcsolását a kulturális életbe, a helyi értékek felkutatásába, megőrzésébe. Minden idegszálával azon volt, hogy a település múltja minél több ember előtt legyen ismert, legyen miből erőt meríteniük a megmaradáshoz. Számtalan emlékmű és emlékhely létesítése és felújítása kötődik nevéhez. Az önkormányzat (melynek akkor szigorú, de emberszerető alpolgármestere volt) és a Csemadok területi választmánya és  alapszervezete igyekezetének eredménye a kitelepítések 50. évfordulójára avatott emlékmű (Lebó Ferenc alkotása) és az akkor szervezett történelmi konferencia, melynek a további évfolyamait már a Pro patria Honismereti Szövetség szervezte a csemadokosokkal közösen. Károly (pontosabban Udvard polgármestere, Száraz József és alpolgármestere, Kusy Károly) a Honismereti Szövetségnek is alapító tagja volt. Ebből adódóan arra is maradt ideje, hogy a szlovák vidékek kallódó magyar emlékeiért is tegyen, bekapcsolódjon felújításukba.

De megalapítója és elnöke volt a Rákóczi Szövetség helyi csoportjának is. Igazán akkor volt boldog, ha nyüzsöghetett, pezsgett a kulturális élet falujában. Helyi, országos és járási megmozdulások előmozdítója volt élete során. És persze ne hagyjam ki kedvencét, a dalárdát. Melyben a közelmúltban elszenvedett súlyos balesetéből alig felépülve, ismét aktív szerepet vállalt. Halála előtt pár nappal még a járási rendezvényen szerepelt velük a muzslai színpadon. Nagyon sokan szorítottak vele a viszontlátás őszinte örömével kezet, nem gondolva arra, hogy ez az utolsó kézszorítás.

Tenni akarása, konok kitartása, mindig áradó jókedve adjon erőt minden csemadokosnak a ránk váró feladatok maradéktalan elvégzéséhez.

 

Temetésére 2021. augusztus 23-án, hétfőn 13 órakor az érsekújvári köztemetőben kerül sor.

 

Emlékét megőrizzük.

A 60. évfordulón Sándor Jánossal

A Csemadok Közművelődési Díj átadóján Mézes Rudolffal