Négy településen gyűlt össze az alapszervezetek tagsága

Négy településen gyűlt össze az alapszervezetek tagsága

Az utolsó 3 napban az Érsekújvári Területi Választmány alelnökeként 4 településen vettem részt az évzáró taggyűléseken. Büszkén állíthatom, hogy az egyes alapszervezetek elnökei gazdag tevékenységről számoltak be. Minden településen jelen voltak a polgármesterek, ami arról tanúskodik, hogy értékelik szervezetünk munkáját. Helyszíntől függetlenül szó esett az elkövetkező választásokról, s a Csemadok-tagokon kívül az aktív MKP-tagok, ill. az MKP képviselőjelöltjei is jelen voltak.

    Február 13-án, Köbölkúton megtelt a kultúrház s a közgyűlés határozatképes volt. A jelenlévőket Bolya Szabolcs ülésvezető üdvözölte, majd külön köszöntötte Szőcs Ferencet, Köbölkút polgármesterét; Búcsi Terézt, az Csemadok Érsekújvári TV alelnökét; Görföl Jenőt, a Csemadok országos titkárát; az ÉTV képviseletében Boócz Máriát; Kovács Tamást, az ÉTV titkárát; Szigeti Lászlót, az MKP OT elnökét, megyei képviselőt; Farkas Ivánt, az MKP országos alelnökét, megyei képviselőt, parlamenti képviselőjelöltet; Nagy Dávidot, az MKP parlamenti képviselőjelöltjét; Nagy Tibort, az MKP ÉJE tagját; Czibor Katalint, a Stampay János AI igazgatóját; Balogh Renátát,az óvoda igazgatóját, valamint Szabó Miklós plébános urat.

A kedves kis ovodások elsőként köszöntötték a közgyűlést, majd a program elfogadása után az alapszervezet elnöke - Bolya Dudás Anita beszámolt a szervezet és az egyes csoportjaik gazdag tevékenységéről és ismertette a 2016-os programtervezetet.

A vitában fellépők mindegyike elismerően szólt a szép munkáról, az évről évre sikeres, teltházas évzárókról. Farkas Iván, Szigeti László és Nagy Dávid ezen kívül az MKP programjáról, a választás fontosságáról szóltak. Görföl Jenő a Csemadok terveiről, beszélt és biztatta a jelenlévőket, hogy a 21-es listán karikázzák a Csemadok tagokat. Búcsi Teréz a TV nevében ugyanerre biztatott, majd kiemelte a pedagógusok munkáját, s a példás összefogást a községben. Szőcs Ferenc a községi hivatal segítségéről biztosította a szervezetet, Kovács Ferenc a Csemadok fontosságáról beszélt.

 

A Stampay Alapiskola mazsorett-csapata és az asszonykórus fellépése után Svrček Anita és Bernáth Tamás szórakoztatta a teltházas kultúrházat.

A közgyűlés előtt és után gyönyörködhettünk a kézműves klub alkotásaiban, valamint a vendégek, az udvardiak szappan és díszdoboz kiállításában.

    Február 14-én először Garamkövesden, a kultúrházban Parkanská Gizella, az ASZ elnöke évköszöntő verssel nyitotta meg a közgyűlést. Beszámolt a szervezet munkájáról, hangsúlyozva Gyurcsó István születésének 100.évfordulóját.

A vitában elsőként a vendégek szóltak. Elzer János, Garamkövesd polgármestere hangsúlyozta, hogy mindig örömmel vesz részt a Csemadok évzáró közgyűlésén, az együttműködés is jó irányba fejlődik. Búcsi Teréz a választásokon való részvételre buzdított, számítva a Csemadok tagok segítségére, megköszönte az együttműködést, majd Kovács Tamás titkár a TV terveiről beszélt. Pozsár Ferenc felszólalásában kiemelte, hogy minket a magyar párt képvisel. Moravcsik László a borászok nevében kérte a Csemadokot, hogy augusztusban szervezzék együtt a borkóstolót.

Gyurcsó István szülőfalujában versszerető asszonyokkal találkozhattunk, az énekek előtt verssel köszöntötték a jelenlévőket, s a tánccsoport fellépésével ért véget az ülés.

    Ugyanezen a napon a szomszéd faluban, Bajtán is évzáróra gyűlt össze a lelkes kis csapat. Sztruhár Izrael Diana elnök asszony örömmel fogadott, hogy majdnem minden Csemadok tag megjelent az évzárón. Ott volt Benkó József polgármester úr, s a TV képviseletében Búcsi Teréz és Kovács Tamás.

Az elnök asszony itt munkájukról számot adva kiemelte Drozdy Győző emléktáblájának felavatását, s könyvének, a „Bajtai kisbetyárok“-nak sikerét, s azt, hogy néha a kézműves foglalkozásokon annyian vannak, hogy nem férnek el a helyiségben.

A vitában Benkó József elmondta, hogy örül a Csemadok munkájának, s olyan igazi gazdag véleménycsere kerekedett, hogy az ülés majdnem minden résztvevője véleményt nyilvánított. Ami nekem igazán tetszett, hogy itt őszintén elbeszélgettek, s bízom a jövőbeni sikeres munkában már azért is, hogy a végén jelentkezőlapokat töltöttek ki, s fiatalokkal bővült a tagság.

    Február 15-én Párkányban, a 473 tagot számláló alapszervezetben értékelték az évet. Juhász Gyula szavalata után az alapszervezetünk Szivárvány énekkara lépett színpadra. Nagy Imre a megnyitóban köszöntötte a vendégeket: Szabó Jenőt, Párkány város polgármesterét; Méhes Rudolfot, a Csemadok OT alelnökét; Kovács Tamást,  az ÉTV titkárát; Szigeti Lászlót, az MKP OT elnökét, megyei és városi képviselőt; Retkes Jánost, az MKP helyi elnökét és Baranovics Róbertet, a Liszt Ferenc Művészeti Alapiskola igazgatóját.

Boócz Mária elnöki beszámolójában felsorolta az alapszervezet gazdag, sokrétű tevékenységét. 30. alkalommal rendezték meg a Balassi Bálint kulturális napokat, melynek programjában szerepelt kiállítás megnyitó, március 15. ünneplése, könyvbemutató, és az ifjúságot bevonva gimikonferencia és regionális történelmi vetélkedő is. A Csemadok ház működtetése és fenntartásával kapcsolatban beszámolt a pályázatokról, megköszönve Szigeti László és Farkas Iván segítségét a megyei pályázatokkal kapcsolatban. A Hangulat együttes és a Szivárvány énekkar számos fellépése helyben, környékünkön és a határon túl is sikert aratott. Nagyra értékelte vezetőjének, Mihályi Magdolnának munkáját. A 2016-os munkaterv is szépnek mutatkozik. Már megvalósult a 48. magyar bál s a Balassi napok idén egy kórustalálkozóval bővülnek, melyet a Szivárvány énekkar megalakulásának 20. évfordulója alkalmából rendeznek nemzetközi részvétellel.

A gazdasági beszámoló és a 2016-os költségvetés ismertetését követően került sor a vitára, Mézes Rudolf az OV nevében köszönte azt az óriási munkát, amelyet az alapszervezet végez azért, hogy szülőföldünkön megmaradjunk magyarnak. Az elnöki beszámolót hallgatva megállapította, hogy nálunk - ha a rendszeresen megtartott vezetőségi gyűléseket is figyelembe veszi - minden hétre esik valamilyen esemény. Beszámolt az országos rendezvényekről, kiemelve a Csengő Énekszót és a folklórfesztivált Zselízen. Március 5-én mindnyájunknak el kell menni - hangsúlyozta. Retkes János a munkatervvel kapcsolatban tett javaslatot, valamint meghívta a jelenlévőket a március 19-én tartandó kampányrendezvényre. Kovács Tamás biztatta a tagságot, hogy látogassák az egyes rendezvényeket, amelyeket az alapszervezet és a TV valamint az OV rendez. Szigeti László hangsúlyozta, hogy évente ismétli az elismerő szavakat, mert ez a szervezet rendszeresen gazdag tevékenységet mutat fel. Pozitívan értékelte a Csemadok és az MKP együttműködését. Régiónkból az MKP-nak 3 képviselője van Nyitra megyében, s ott vannak a városi képviselőtestületben is. Hangsúlyozta, hogy az MKP listáján szerepelnek a párkányiak Fekete László, mint aktív Csemadok-tag, a mai gyűlésen is a jelölő és javasló bizottság munkáját vezette. Környi Zoltán, Farkas Iván, aki a szomszédos Muzslán él, de ebben a városban nevelkedett, járt iskolába, s az akkor Párkányhoz tartozó Nánán született Hajtman Béla. A vitában ezután bírálták az Új Szóban megjelent cikkeket, hangsúlyozva, hogy hiába próbálunk reagálni, ezeket a cikkeket nem jelentetik meg.

Végezetül a Hangulat együttes Kettecskén c. műsora nagy sikert aratott, s jó hangulatot teremtett ezen a zord, esős időben – kellemessé téve az estét.

 

Búcsi Teréz