Javaslat a Csemadok alapszervezetek évzáró taggyűléseinek összehívására

Javaslat a Csemadok alapszervezetek évzáró taggyűléseinek összehívására

J a v a s l a t

a Csemadok alapszervezetek évzáró taggyűléseinek összehívására

 

A Csemadok Alapszabályával összhangban a Csemadok Országos Tanácsa az alapszervezetek évzáró taggyűléseinek megtartását a 2019. december 1-től 2020. január 31-ig terjedő időszakban javasolja az alapszervezeteknek.

 

Az évzáró taggyűlések mindig jó alkalmat nyújtanak arra, hogy a szervezetek vezetőségei a  beszámolóban reagáljunk az év jelentős eseményeire, ill. évfordulóira, hogy elmondják véleményünket a Csemadok munkájáról, keressék a különböző szervezetekkel, mozgalmakkal, intézményekkel, vállalkozókkal való termékenyebb együttműködés lehetőségét. Az évzáró taggyűlések fő napirendi pontját az alapszervezet tevékenységéről szóló beszámoló képezi. Fontos, hogy a beszámoló a vezetőség kollektív elemzése alapján reálisan értékelje az elvégzett munkát. A beszámolónak lehetőleg legyen része az irányító, a szervező, a kulturális-népművelő munka értékelése mellett az önkormányzatokkal, a tömegszervezetekkel és a kulturális intézményekkel való együttműködés eredményeinek értékelése is.

 

Az évzáró taggyűlés az Alapszabályok V. cikkelyének 11. pontja értelmében elnököt és vezetőséget választhat.

 

Az évzáró sikere érdekében az alapszervezet vezetősége 2 előkészítő ülést tart. Itt megtárgyalja a tevékenységről szóló beszámoló egyes pontjait, választások esetén az új vezetőség összetételét, javaslatot tesz az elnöki tisztség betöltésére, valamint konkrét feladatok végrehajtásával bízza meg tagjait.

 

Fontos, hogy ezeken az üléseken megtárgyalják a következő időszakra szóló munkatervet is.

 

A Csemadok szervezetek évzárói minden alkalommal jelentős eseménye az adott közösségnek.

 

A mostani évzárók azért is kiemelt fontosságúak, mivel szervezeteink többsége itt emlékezik meg Szövetségünk megalakulásának 70. évfordulójáról, mozgósíthatjuk tagságunkat a küszöbön álló parlamenti választások előtt, és felhívhatjuk a figyelmet a 2021. évi népszámlálásra

 

Kérjük, hogy az alapszervezetek vezetői az évzáró taggyűlések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében vegyék fel a kapcsolatot az illetékes területi irodákkal.