Kiss Márti - Nagy Géza: Természetesen

Kiss Márti - Nagy Géza: Természetesen

Két csallóközi alkotó közös tárlata a Természetesen. Egyikük egy fiatal lány, Kiss Márti, aki ugyan pályája elején jár, de már komoly sikereket ért el. Másikuk, Nagy Géza - neve és elsősorban fa munkái jó pár évtizede ismerősek és kedvesek a közönségnek.

 

A kiállítás címe a két alkotó inspiráció forrására és alkotási módjára is utal egyszerre. Mindkettejük számára a közvetlen környezet jelenti a kiindulási pontot, innen elrugaszkodva pedig erőteljes, hiteles alkotásokat hoznak létre. Képzőművészeti nyelvük - természetesen  - eltérő. A kiállítás a két alkotó saját világába enged bepillantást, alkalmat adva a műveik közötti párbeszédre.

Az alkotókról:

Kiss Márti Dunaszerdahelyen született, a Komensky Egyetem pedagógiai képzőművészet szakán diplomázott. Rajztanár a dunaszerdahelyi Vámbéry Ármin Alapiskolában, szabad idejében fest, gyakori résztvevője hazai művésztelepeknek, rendszeresen kiállít, itthon és külföldön egyaránt.  Képei a természet és a vidéki élet által ihletettek, olyan elemeket emel ki, melyekre talán nem is figyelnénk fel. Képein finom iróniával utal a fogyasztói társadalom káros hatására, az urbanizmus negatívumaira. Foglalkoztatja a káosz, az elmúlás, az esendőség, a kapcsolatok, az enyészetté váló épületek, de mindenekelőtt környezetének szépsége, természetessége. Alkotásain gyakran a táj anyagi összetevőivel dolgozik, növényi elemeket emel be a klasszikus festmény műfaját meghaladó kompozícióba.

Nagy Géza Csicsón született, jelenleg is itt él és alkot. Legtöbben faszobrászként ismerik, de figyelemre méltóak érzékeny pasztellal, akvarellel, olajjal készített képei is. Egy időben linómetszeteket is készített. 2005-ben a magyar kultúra lovagjává választották. Hagyományőrző tevékenysége jelentős. Több mint 250 alkotása található köztereinken, úgy, mint kopjafák, domborművek, síremlékek és szobrok. A legismertebbek: a csicsói tájház, Tanítók fája emléktábla, Hét Vezér- szoborpark, Magyarok Nagyasszonya: Szűz Mária szobor, „Magyarnak maradni“ emlékpark, Attila hun fejedelem szobra, Csicsói kitelepítettek emlékműve, Hites Kristóf Benedek-rendi szerzetes szobra, Károli Gáspár szobor, Kálvin János szobor, a Csemadok megalakulásának 55. évfordulójára állított kopjafa, Árvízi emlékmű. Csicsói füzet címmel verseit is közreadta. A tárlatra képeiből Kiss Márti válogatott. 

S Z E R E T E T T E L   V Á R J U K !