Hecht Anna, Újváry László és Hrubík Béla munkásságát is elismerték

Hecht Anna, Újváry László és Hrubík Béla munkásságát is elismerték

Áder János magyar köztársasági elnök megbízásából Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete a nemzeti ünnep alkalmából odaítélt magyar állami kitüntetéseket adott át Pozsonyban. A pozsonyi díjátadón hat kiváló személyiség, Hecht Anna, Hrubík Béla, Németh Szilvia, Komzsík Attila, Petrécs Anna és Újváry László vehette át az elismerést.

 

A kitüntetettek. Balról jobbra: Hrubík Béla, Komzsík Attila, Petrécs Anna, Újváry László, Hecht Anna és Németh Szilvia.

 

Czimbalmosné Molnár Éva, Magyarország pozsonyi nagykövete beszédében kiemelte: a magyarság méltán büszke Szent Istvánra, büszke múltjára és kultúrájára, de mindez üres frázis lenne azok nélkül a személyiségek nélkül, akiknek az augusztus 20-i ünnepségen gratulálhatunk a nemzetért végzett munkásságukért.

Közülük hárman nagyon szorosan kötődnek Szövetségünkhöz. A kitüntetetteknek a Csemadok nevében Bárdos Gyula elnök és Görföl Jenő országos titkár gratulált és köszönte meg munkájukat.

 

Hecht Anna

 

Hecht Anna 1949. július 24-én született Tejfalun. Dunaszerdahelyen érettségizett 1967-ben. Ekkor lett tagja a Csemadoknak. Egyetemi tanulmányainak idején Pozsonyban a József Attila Klubnak és az Operabarátok Társulásának aktív tagja. 1972-ben a Pozsonyi Comenius Egyetemen megszerzett tanári diplomával matematika-fizika szakos tanárként kerül a Somorjai Magyar Tannyelvű Gimnáziumba, ahol leánykart alapít. Elvégezte a Kecskeméti Kodály Zoltán Zenepedagógiai Intézet karvezetőképzői, és Budapesten a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem egyházzenei tanfolyamát. 1973-tól tagja a Pokstaller László által 1972-ben alapított Somorjai Híd Vegyeskarnak.  A  kórusnak 2000-ig énekese és  szólamvezetője, majd az alapító karnagy halála után 2000-től karvezetője és karnagya.

1989-től tagja a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Vass Lajos Kórusának, amelynek 1992 januárjától szólamvezetője és vezetőségi tagja. 2006-2015-ig a kórus elnöke és ügyvezetője. A kilencvenes évektől aktív szerepet vállalt a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségében. 1993-ban választják az Országos Elnökség tagjai közé, 1996-tól országos alelnök, közben 1996-tól 1999-ig a Dunaszerdahelyi Területi Választmány elnöke. Az SzMPSz Országos Elnöksége a magyar iskolák érdekében kifejtett tevékenységéért Hecht Annát 2005-ben a Felvidéki Pedagógus Díjban részesítette.  

1999–től négy éven át tagja a Szlovák Köztársaság Kormánya által működtetett Nemzeti Kisebbségek és Etnikai Csoportok Tanácsának. Somorja Város Képviselőtestületének tagjaként az 1990-1994-es választási időszakban az oktatási és kulturális bizottság elnökének feladatkörét látta el, az 1998-2002-ig terjedő választási időszakban pedig az oktatásügyi és vallásügyi bizottságban, valamint a sport- és kulturális bizottságban tevékenykedett. Nyugdíjasként 2006-tól 2015-ig a városi hivatal oktatásügyi főosztályán dolgozott.

A 2001-ben megalapított Somorja és Vidéke Kulturális Társulásban az anyanyelven való művelődés fontosságát, az anyanyelv ápolását hangsúlyozó programok vezetője.

Díjak, kitüntetések:

Felvidéki Magyar Pedagógus Díj (2005)

Csemadok Közművelődési Díj (2014)

Gubcsi Lajos Ex Libris Díja (2014)

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége Díja (2015)

 

Hecht Anna a felvidéki magyarság önazonosságának megőrzése és kulturális kincseinek továbbörökítése érdekében végzett közösségi munkája, illetve aktív közéleti tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

 

Újváry László

 

Újváry László a beneši jogfosztás utáni enyhülés idején, 1949-ben kezdte meg a pedagógusi pályafutását. Előbb a garamszentgyörgyi, majd a csatai alapiskola igazgatója lett, a Csemadok elkötelezett vezetője, közösségszervező, színházi rendező, a hatvanas években a Csemadok Országos Elnökségének a tagja. 1968-as magatartásáért a hetvenes évek tisztogatásai során leváltották minden funkciójából. 1973-tól a tanügyben sem tevékenykedhetett tovább. 1973 és 1989 között benzinkutasként dolgozott, belső száműzetésben.

A nyolcvanas években fokozatosan ismét bekapcsolódott a magyar kulturális életbe, emlékezetes színházi rendezései nem csak a lévai kulturális életet, de az egész szlovákiai magyar szellemi életet gazdagították. 1990-ben rehabilitálták, ugyanabban az évben megválasztották a Lévai Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola igazgatójának, ahol 1996-ig nyugdíjba meneteléig tevékenykedett. A közéletben azt követően is részt vett, több tucat előadás rendezője és dramaturgja. Számos irodalmi színpadi összeállítás szerzője. A Garam mente elismert közösségszervezője.

Újváry László 2008-ban az elsők között kapta meg a Csemadok Életmű Díjat.

Újváry László értékes pedagógusi pályája, valamint a szlovákiai magyar kulturális életet gazdagító elkötelezett tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

 

Hrubík Béla és Bárdos Gyula

 

Hrubík Béla az alapiskolát Szécsénykovácsiban, majd Ipolyvarbón, a gimnáziumot Ipolyságon látogatta. 1982-84-ben a Szlovák Műszaki Egyetem hallgatója, ugyanekkor az Ifjú Szivek és a Komáromi Hajós táncegyüttes tagja. 1984-86 között sorkatonai szolgálatot teljesít Kladnon. 1986-1990-ig a Tesla Peszerényi üzemében csoportvezető. 1986-89 elsőfokú elektrotechnikai képesítést szerzett Liptóújvárban.

1990-1994 között az Együttélés Politikai Mozgalom járási titkára, majd járási elnöke. 1994-2005-ig magánvállalkozó. 2003-tól 2007-ig az MKP nagykürtösi járási elnöke, majd az OT tagja. 1988-tól a Csemadok Nagykürtösi Területi Választmánya elnökégének tagja. 2003-2007-ig a Kürtös járási havilap alapító főszerkesztője, majd egyik szerkesztője. 2006-2012 között a Csemadok országos elnöke. 2006-ban alapítója és 2010-es megszűnéséig a szerkesztője az ITTHON nemzeti kulturális havilapnak.

Önálló verses kötetei: Az életfa árnyékában (1998), Jövendölés (2004). 2006-tól napjainkig az Ipoly Eurorégió elnöke. 2010-től Ipolynyék polgármestere. 2010-től a Százak Tanácsának tagja. 2006-tól a Visegrádi Szent György Lovagrend Tagja.

2006-2012 között a Csemadok országos elnöke volt és jelenleg is tagja a Csemadok Országos Elnökségének.

Elismerései:

A Széchényi Társaság Díja, Budapest (2005) 

Szent Korona Emlékérem, Ipolybalog (2008)

 

Hrubík Béla a felvidéki magyarság körében végzett értékőrző közéleti és kulturális tevékenysége elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült.

 

 

Az alábbiakban az egykoron szervezetünk országos elnöki tisztségét is betöltő Hrubík Béla, a Csemadokhoz fűződő viszonyáról megfogalmazott gondolatait olvashatják.

Amikor úgy nyolcéves koromban először pendítettem meg az édesapámtól kapott citerámnak a húrjait, tudtam, éreztem, hogy ez az egyetlen kis mozdulat az első hanggal, végigkísér az egész életemen. Később néptáncosként, amatőr színészként, versmondóként csak erősödött ez az érzés bennem. Nem volt kiút. Magával ragadott a kultúra egyszerűsége és szépsége. Annyi barátot, élményt, csodálatos percet szereztem magamnak, és talán azoknak is akik figyeltek rám, hogy két életre is elég lenne.

Amikor azt kérdezik Tőlem, hogy mit jelent nekem a Csemadok, azt mondom mindent, az életemet, a szüleim életét, azt a kultúrát, amit megtapasztalni csak átélve, benne élve, égve lehet. Nem volt egyetlen perc sem az életemben amikor unatkoztam volna, miközben ízlelgettem a magyar nyelv, a dalok, a táncok szépségét. Végigjártam minden utat, amely az első fellépés élményétől, a felelősségteljes döntések meghozataláig vezetett. Szereplőként és vezetőként is egyet éreztem, ez egy nagy család, ahol mindenki felelős mindenkiért. Aki meglátta valaha az előadott műsor utáni örömet egy-egy szereplő szemében, mindent meglátott. Azt a sorsot, mely szolgálatra késztetett minket, a hazától elszakított, de saját tájhazát teremteni tudó és akaró közösséget.

Egész életünk döntések halmaza. Akinek felelőssége van megőrizni az anyanyelvet, az ősök örökségét, annak felelőssége van a közössége iránt is. Hiszem, hogy a Csemadok tagok ilyen emberek, s ahogyan az elmúlt több mint hatvan évben, úgy most is tudják hol a szívük és az eszük, mert nem lehet a hazát, a nemzetet, a szülőföldet egyszerre szolgálni és egyszerre elárulni is. Erre a Csemadokos képtelen, legalább is az, aki hittel teszi a dolgát és tudja, hogy hol a helye a világban. Én ebben akarok, csak ebben tudok hinni!

 

Lejebb görgetve a nemzeti ünnepen kitüntetettekről készült fotóinkat láthatják.

 

Komzsík Attila egyetemi tanár a felvidéki magyar nyelvű felsőoktatás fejlődését elősegítő, a helyi magyar közösséget is építő tudományos és tudományszervezői munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

 

Petrécs Anna színművész a magyar színházművészet magas szintű képviseletében és a magyar irodalom Kárpát-medencén túli népszerűsítésében egyaránt meghatározó jelentőségű művészi pályája elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetésben részesült.

 

Németh Szilvia a magyar vonatkozású hely- és jogtörténeti tárgyú kutatásai, valamint a magyar-szlovák kulturális és egyházi kapcsolatok erősítését szolgáló tevékenysége elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetésben részesült.