7 - Köteles László. a Csemadok általános alelnöke (5 740)

7 - Köteles László. a Csemadok általános alelnöke (5 740)

Szülőfalumban, Tornaújfaluban a 70-es évekre már szokássá vált, hogy a fiatalok 14 éves korukban beléptek a Csemadokba, a fiúk ráadásként az önkéntes tűzoltó szervezetbe is.

Községünk életének ez az időszaka a hagyományőrzéssel és tudatos hagyományteremtéssel párosult. Részt vett ebben minden korosztály.  Rendszeresek voltak a csemadokos rendezvények, nagyon sikeresek voltak az akkori úgynevezett önkéntes  brigádok is. Itt együtt „brigádozott fiatal az idősebbel, szövetkezeti vezető az állatgondozóval. Mivel falunk mezőgazdasági jellegű volt, így a brigád is általában nyári mezei munka volt. Ezeken mindig igen jó hangulat uralkodott, amit a mai napig szívesen emlegetnek az emberek.

 Más részről a Csemadok egyet jelentett a ritkán látott magyar művészekkel, a gombaszögi sátorozásokkal, a klubélettel. A klubélet olyan emberek, eszmék találkozási lehetősége volt, amelyek más közegben elképzelhetetlenek voltak a 70 es években. Nem hiába érdeklődött irántunk az akkori hírhedt titkosszolgálat.

Mi, az akkor induló generáció azóta a világ minden tájára eljutott tagjai természetes kötődésnek vettük ezt a tagságot, sorsunkként vittük magunkkal.

Volt, aki aktív Csemadok tag maradt, volt, aki csak a hozzátartozás érzésével, azzal, hogy tartozik egy a nyelvét, és nyelvén beszélő közösséghez.  Manapság egyre gyakrabban jelennek meg olyanok is, akik az életük során más felé sodródtak, de most szívesen visszatérnének és vissza is térnek hozzánk. Hiszen az emberi szív nem felejt!

 

Köteles László