Lakitelken tanácskozott a Csemadok Országos Tanácsa

Lakitelken tanácskozott a Csemadok Országos Tanácsa

A Csemadok Országos Elnöksége  júniusi ülésén örömmel fogadta el Lezsák Sándornak, a magyar Országgyűlés alelnökének  felajánlását, amelyet akkor tett, amikor a Szövetségnek  az Értéktár programba való  bekapcsolódási lehetőségeiről történő beszélgetésre hívta meg a Csemadok országos elnökét és titkárát. Az elnökség úgy vélte, méltó helyen, az egykori lakiteleki találkozó szellemiségét tükröző  környezetben eredményes munkát végezhetnek az országos tanács tagjai. A Csemadok vezetői és tagsága jól tudja, hogy  Lakitelek mit jelent a rendszerváltozásban, mit jelent a Kárpát-medence magyarságának összekovácsolásában , indokolta az az elnökség döntését Bárdos Gyula elnök. Lezsák Sándor köszöntője után ismertette a Lakiteleki Népfőiskola történetét, a kollégiumok munkáját, valamint a kiemelt kormányzati beruházásként induló fejlesztéseket. Elmondta, hogy a Kárpát-medencei magyar értékeket feltáró program keretében a Felvidéken is megkezdődik a munka, amelyhez a Csemadok szakmai támogatására is számítanak.

A szeptember 12-13-iki  ülés napirendjén több fontos kérdés szerepelt. Az országos elnökség augusztusi, ipolnyéki tanácskozásán kezdte meg az előkészületeket a jövő évi országos közgyűlésre. Az országos tanács  kihelyezett ülésén további lépéseket tett a közgyűlés alapos előkészítése érdekében.

Foglalkoztak az évzáró taggyűlések és a területi konferenciák előkészületeivel, hiszen ezek a sikeres országos közgyűlés feltételei. Az országos tanács a Csemadok alapszervezetek évzáró taggyűléseit 2016.  március  15-ig, a területi konferenciákat június végéig javasolja megtartani. Az országos közgyűlés időpontja 2016. október 22. További napirendi pont volt a szervezeti élet további erősítése. Fontos feladat továbbra is újabb szervezetek létrehozása, a fiatalok nagyobb számban történő bevonása a Csemadok munkájába, a hagyományosnak mondhatók mellett  újabb munkaformák beépítése, meghonosítása a Szövetség tevékenységében. Az értékelés és az egyes területek képviselői kiemelték a pedagógusokkal és az iskolákkal való szorosabb együttműködés kialakítását. Az országos tanács jóváhagyta az országos elnökségnek  a 2016. évi országos rendezvének besorolásáról az egyes területi választmányok javaslata alapján kidolgozott  javaslatát. Ennek értelmében a Csemadok a jövő évben 28 kiemelt, országos szintű rendezvényt valósít meg. Ezek között találunk felmenő jellegű rendezvényeket, emléknapokat és művészeti fesztiválokat. Említést érdemel, hogy a jubileumi, 50. Országos Népművészeti Fesztivált ismét eredeti helyszínén, Zselízen rendezi a Csemadok a Zselíz várossal közösen. A Csemadok Országos Elnöksége még júniusi ülésén elfogadta a magyarországi Értéktár programba való bekapcsolódást. Az országos tanács tagjai most meghallgatták Lezsák Sándornak, a Lakitelek Népfőiskola Alapítvány Kuratóriuma elnökének ismertetését a programról, kérdéseket intéztek a programmal kapcsolatban az elnök úrhoz, majd az elnökség által korábban elfogadott tervezet ismertetése után egyértelmű támogatásukról és az egyes régiók programba való  bekapcsolódódásáról biztosították az elnökséget. A tanácskozás utolsó pontjaként Bárdos Gyula elnök az a Szövetség előtt álló legfontosabb  társadalmi és kulturális feladatokról tájékoztatta a megjelenteket, majd megköszönte a Lakitelek Népfőiskola Kuratóriumának és  Lezsák Sándornak a lehetőséget, hogy a jelentős szellemi központban tanácskozhatott az országos tanács.

Az országos tanács tagjai csalódottságuknak adtak hangot a tavaly januári felhívásunk,  a politikai pártjainknak a jobb választási eredmény elérése érdekében törtépnő együttműködés egyik párt általi merev elutasítása miatt. Egyben kérik a Csemadok szervezeteket és a tagságot, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt az oktatásügyben hozott, iskoláinkat veszélybe sodró intézkedések elleni, szeptember 25-iki komáromi tiltakozáson. A tanácskozás résztvevői számára kedves meglepetés volt, hogy Lakitelken találkozhattak Duba Gyulával és Mács Józseffel, akik egy 45 évvel ezelőtti találkozó ismétléseként jöttek el a Népfőiskola meghívására. Az 1971-ben megvalósult irodalmi est résztvevői közül Ozsvald Árpád és Zs. Nagy Lajos már nincsenek az élők sorában, Keszeli Ferenc pedig betegsége miatt nem lehetett jelen. A Csemadoknak a (cseh)szlovákiai magyar társadalomban betöltött szerepét talán az is illusztrálja, hogy mind az öt egykori résztvevő közel állt, áll a Szövetséghez, munkatársai, a Hét szerkesztői voltak.  Mács József, Ozsvald Árpád, és Duba Gyula pedig az országos vezetőség (akkori nevén a központi bizottság) is tagjai voltak.