Magas magyar állami kitüntetésben részesült Reicher Gellért és Dániel Erzsébet

Magas magyar állami kitüntetésben részesült Reicher Gellért és Dániel Erzsébet

Áder János magyar köztársasági elnök március tizenötödike alkalmából Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesítette Reicher Gellértet, a Szőttes szervező titkárát, a Csemadok munkatársát. A kitüntetést Lázár János adta át 2016. március 11-én Reicher Gellértnek Budapesten, a Várkert Bazárban.

Reicher Gellért 1964-től tagja Szövetségünknek. A pozsonypüspöki alapszervezet tánccsoportjában kezdett táncolni, de tagja volt a színjátszó csoportnak is. 1971-ben – a Szőttes Népművészeti Együttes szervezőtitkáraként lett a Csemadok munkatársa. A sokszor anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzett munkájáról így vallott:

Nekem ez a munka a hitvallásom. Elhivatottság nélkül az ilyen munkát, ráadásul kisebbségben, nem lehet végezni. Szerencsére nekem a magyar kultúra, a néptánc, népművészeti hagyományaink megőrzése, továbbadása életem értelme“.

A kitüntetett szervezőtitkári feladatai mellet, kivette részét a Csemadok által rendezett országos fesztiválok szervezéséből (Országos Népművészeti Fesztivál Zselíz, Országos Kulturális Ünnepély Gombaszög) is.

Ugyanebben a kitüntetésben részesült Dániel Erzsébet, a Csemadok Párkánynánai Alapszervezetének elnöke, aki korábban a  Csemadok Érsekújvári Területi Választmányának titkára, majd elnöke is volt.

Dánielné Matus Erzsébet 1981. októberétől dolgozott a Csemadok járási titkárságán előbb instruktorként, majd 1992-től mint titkár. 2006 és 2009 között ő volt a területi választmány elnöke. Csemadokos munkájából a nemzeti ünnepeinknek a szervezeteink általi egyre gyarapodó megünneplését, emlékjelek állítását, a hagyományok feltárását, őrzését, átadást emeli ki.

Szívesen emlékezik a járási népviseleti bálok, a gyermek folklór fesztiválok és a kurtaszoknyás találkozók sikerére is. Ugyancsak figyelemre méltók voltak az irodalomnépszerűsítés területén elért eredményei a járásnak. Férje halála után, aki 30 évig vezette a Csemadok Nánai Alapszervezetét, jelenleg is ő az alapszervezet elnöke.

Több polgári társulás létrehozásában játszott meghatározó szerepet. Egyike ezeknek a 2001-ben Párkányban létrehozott LIMES-ANAVUM Regionális Kulturális Társulás, amelynek legnagyobb érdeme a III. Sobieski János lengyel király tiszteletére a párkányi csata 320. évfordulóján, 2008 októberében a városban felállított lovasszobor.

Bárdos Gyula elnök a Csemadok Országos Elnöksége, valamint a Szövetség tagsága nevében gratulált és a Csemadok javára kifejtett további eredményes munkát kívánt Reicher Gellértnek és Dániel Erzsébetnek.