Magyar állami kitüntetést kapott Köteles László és Böszörményi István

Magyar állami kitüntetést kapott Köteles László és Böszörményi István

 

Köteles László 1957-ben született Tornaújfaluban, jelenleg Szepsiben él, az ottani Csemadok-alapszervezet tagja, 1986-tól vezetőségi tagja, 2002-től pedig elnöke a szervezetnek. 1997-től a Csemadok általános alelnöke. Főszervezője a Fábry Zoltán Napoknak. Alapiskoláit szülőfalujában és Tornán végezte, majd a kasai „ipari“ diákja lett. Mérnöki oklevelét a Zsolnai Egyetem Speciális Mérnöki Karán szerezte.

Tagja volt az Országos Klubtanácsnak, elnök volt a Szepsi Csombor Márton Klubnak, elnöke a Szepsi és Környéke Társulásnak, a Honismereti Kerékpártúrák és a Középiskolás Mozgó Egyetem kezdeményezője, szervezője. Tagja a Rákóczi Szövetségnek. 1992 és 2010 között parlamenti képviselő, főként  biztonsági és környezetvédelmi területen fejtett ki aktív tevékenységet.

A hazai magyar sajtóban főként helytörténeti, honismereti írásokkal van jelen. Alelnökünk a mostani nemzeti ünnep alkalmából a felvidéki magyar emlékhelyek megőrzése, illetve az ott élő magyar kisebbség kultúrájának megmaradása érdekében végzett tevékenysége, valamint a szülőföld megismertetését szolgáló honismereti kerékpártúrák szervezésében vállalt szerepe elismeréseként a Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozata kitüntetésben részesült.

 

Gratulálunk.

Képgaléria: 2021-05-12 - Magyar állami kitüntetést kapott Köteles László

Böszörményi István Csemadok Életmű-díjas tanár, helytörténész, író, a Csemadok Nógrádi Területi Választmányának alelnöke, a losonci magyarság identitásának megőrzéséhez hozzájáruló, több évtizedes pedagógusi, közéleti és kultúraszervezői tevékenysége elismeréseként vehette át a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést.

 

Szívből gratulálunk.

Rákóczi Anna Olomoucban az Esterházy János emlékére celebrált szentmisén Bárdos Gyula Csemadok-elnök és Boros Miklós, Magyarország csehországi nagykövete társaságában

 

Rákóczi Anna, a Cseh- és Morvaországi Magyarok Szövetségének elnöke a csehországi magyar közösség érdekében több évtizede odaadóan végzett munkája, valamint a Nyugat-európai Országos Magyar Szervezetek Szövetségében és a Magyar Diaszpóra Tanács Nyugat-európai Szervezetek Regionális Ülése keretében végzett tevékenysége elismeréseként A Magyar Érdemrend tisztikeresztje polgári tagozata kitüntetést vehette át.

 

Az elnök asszonynak a Csemadok tagsága nevében gratulálunk.

Gratulálunk a többi kitüntetettnek, Fazekas Lászlónak, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház emeritus püspökének, Dudás Péter színművésznek,  Németh Gabriellának, a Magyar Közösség Pártja és a Pozsony Megyei Önkormányzat volt alelnökének és Molnár Sándornak, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház zsinati főtanácsosának is, akik hivataluk, feladataik ellátása mellett is mindig időt szakítottak és segítették Szövetségünk munkáját.