27 - Mihók Gábor, a Csemadok Országos Tanácsának tagja (2 076)

27 - Mihók Gábor, a Csemadok Országos Tanácsának tagja (2 076)

1975-ben születtem Kassán. Anyai ágról családi gyökereim Bodrogközbe apai ágról Ung-vidékre nyúlnak. Nős vagyok, két fiúgyermek édesapja. Alap és középiskolai tanulmányaimat Nagykaposon végeztem, ahol jelenleg is élek. Főiskolai diplomámat a pozsonyi Közigazgatás Közgazdasága és Menedzsmentje Főiskolán szereztem. 1999-től dolgozom a gazdaságfejlesztés területén.. Ez idő alatt több nemzetközi oklevelet szereztem a projektmenedzselés valamint régiófejlesztés területén. Ezek közül kiemelném az Ír Nemzetközi Vezetőképző Intézet Oklevele, Egységes Európai Gazdasági Oklevél. Alapitó tagja vagyok a Szlovákiai Magyar Közgazdász Társaságnak.

2009-től a Magyar Koalíció Pártja Nagymihály járási elnöke vagyok, valamint tagja az MKP Kerületi Elnökségének illetve Országos Tanácsának.

Aktívan bekapcsolódok a Csemadok regionális és országos munkájába is. 2008-től 7 éven keresztül a Csemadok Nagykaposi Alapszervezetének az elnökeként dolgoztam és a Csemadok Országos Tanácsának is a tagja vagyok.

A jövőre nézve elmondhatom, hogy a csemadokosként szeretnék haladni azon az úton, amit eddig is jártam: összetartani a közösséget és ápolni a magyar kultúrát. Különösen fontosnak tartom, hogy a fiatalabb korosztályt is bevonjuk rendezvényeinkbe, és vallom, hogy erre a jövőben még fokozottabban oda kell figyelnünk. Szükség van a folyamatos fiatalításra, hiszen csak akkor van értelme a munkánknak, ha azt a bennünket felváltó korosztályok tovább folytatják. 

Azt, hogy lehetőségem van magyarságunk megmaradásának szolgálatába állnom, betölteni a fentebb említett tisztségeket elsősorban családomnak köszönhetem. Mindig teljes mértékben támogattak és támogatnak. Nagyon fontos számomra a nyugodt családi háttér, ahol fel tudok töltődni, mert csak így lehet alázatos és teljes odaadással elvégezni a rám háruló feladataimat. Számunkra a családon belül soha nem volt kérdés, hogy felvállaljuk-e hovatartozásunkat, magyarságunkat. Feleségem Marika magyar tanítási nyelvű alapiskola tanítónője, két fiúgyermekem pedig természetesen magyar tanítási nyelvű óvodába és iskolába járnak. Hiszem és vallom, hogy az életben való érvényesülésünk és megmaradásunk záloga az anyanyelven való tanulás.

 

Mihók Gábor