Emlékműsorral és díjátadóval ünnepelt Szövetségünk a magyar kultúra napján

Emlékműsorral és díjátadóval ünnepelt Szövetségünk a magyar kultúra napján

A Csemadok Országos Tanácsa közösen a Galántai Területi Választmánnyal vasárnap délután a város művelődési központjának színháztermében tartotta a magyar kultúra napi országos emlékműsorát, melynek keretében többeket kitüntettek a Csemadokban végzett sokéves tevékenységükért. Az eseményt a hirek.sk portál élőben közvetítette.

2008-ban döntött úgy a Csemadok, hogy díjjal ismeri el azokat a tevékeny tagjait, akik sok éves munkájukkal építették és gazdagították közösségünket – mondta a műsor elején Holop Zsóka, s közösen műsorvezető társával, Molnár Lászlóval elsőként a díj történetét ismertették, majd köszöntötték a megjelent vendégeket. A magyar kormányzat nevében Grezsa István miniszteri biztos és Pathó Marianna, a nemzetpolitikai államtitkárság főosztályvezetője volt jelen, Magyarország pozsonyi külképviseletét Dóczy András tanácsos képviselte. A felvidéki magyarság önkormányzati, civil és kulturális szervezeteinek vezetői is jelentős számban képviseltették magukat. Népes küldöttséggel érkezett Galántára a Magyar Közösség Pártja, Menyhárt József elnök, illetve Berényi József, Nagyszombat megye alelnöke vezetésével. A vendégek között volt Bukovszky László kisebbségi kormánybiztos. Galánta alpolgármestere, Takáč Zsolt és Juhos Ferenc járási elöljáró is, csakúgy, mint a Cserkészszövetség küldöttsége Gál Erik vezetésével. Megjelentek a néhány kitüntetett személy településének a polgármesterei is – köztük Bárdos Gábor, Somorja, Fenes Iván, Bős, Borsányi Gyula, Pered első embere. Martos polgármestere, Keszeg István pedig a kitüntetettek között szerepelt. 

Megnyitó beszédet Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke mondott. „A Csemadok mindig a magyar összefogást, az együttműködés fontosságát, s a magyar-magyar párbeszédet hangsúlyozta. Így lesz ez 2017-ben is, hiszen az országban megyei választás lesz. A Csemadok részt kíván venni a mozgósításban, hogy minél többen megértsék, fontos, hogy a magyar közösség mind nagyobb számban vegyen részt a voksoláson és a lehető legtöbb magyar embert jutasson a megyei önkormányzati testületekbe, akik majd nemcsak a közösség megtartásáért tesznek, hanem annak fejlődéséért is” – fogalmazott Bárdos Gyula, aki beszéde zárógondolataként Kölcsey Ferenc soraival kérte Isten áldását közösségünkre.

A magyar kormány nevében Grezsa István miniszteri biztos köszöntette a magyar kultúra napja felvidéki ünnepének résztvevőit. „A Csemadok megéli a magyar kultúrát, és nem csupán megéli, de gazdagítja és tovább is adja. Ma a Csemadok élteti értékeinket” – mondta a budapesti vendég elismerően társadalmi és közművelődési szervezetünkről. Grezsa István kitért arra is, hogy bár a kultúra éltetéséért a Csemadok tagjai és mások is sokat tesznek, de azért jelen van a közösségben a közömbösség is, ami ellen tenni kell, és ebben a kultúrának fontos szerepe lehet, hiszen olyan élményeket is adhat egy közösségnek, ami életre szóló, és megtartó. "Kitartó hittel, elszánt nemzeti lélekkel nincs elérhetetlen cél" - mondta, s példaként a somorjai Csali sikerét hozta fel, amely a Felszállott a páva győzteseként épp a kultúra közösségi élményként való megélését mutatta meg. Méltatóan szólt arról is, hogy a hazai szervezeteknél  egyfajta fiatalítás indult meg, s az ifjúság önazonosságát a szülőföldön magyarként való megmaradás alapkérdésének nevezte. Mint mondta, ha a fiatalokat sikerül bevonni a közösségi tevékenységbe, ha erős elhatározásból részesei lesznek ennek a munkának, az a közöny ellen hat majd.

Az ünnepi műsorban fellépett a Kodály Zoltán Daloskör, Józsa Mónika vezényletével. Három zeneművet adtak elő - Kodály Zoltán: Ének Szent István királyhoz, Kodály-Ady: Fölszállott a páva és végül Kodály-Balassi: Szép könyörgés című kórusművét.  Fellépett még  a nagyfödémesi Lencsés Zoltán, aki  Wass Albert versét mondta el, Kulcsár Tibor és József Attila megzenésített verse a dunaszerdahelyi Aranymetszés Duó előadásában hangzott el, A csitári hegyek alatt c. népdalt és Iluska dalát adta elő a vízkeleti Bognár Hajnalka és zenei kísérője Ternóczky István, martosi táncokkal érkeztek a Martosi Hagyományőrzők és végül a Peredi Csillag Citerazenekar szatmári népzenét játszott.

A díjazottak nevében az elismerést Pék Éva köszönte meg, hangsúlyozva, hogy a 68 évvel ezelőtt az elődök által meggyújtott fáklya máig utat mutat, s ezt a fáklyát kell tovább vinni. "A fáklya mutatja az utat, csak jól kell követni" - fogalmazott az Életmű Díjjal elismert pedagógus, aki a kultúra továbbvitele mellett szólt az édes anyanyelvünkhöz való ragaszkodás fontosságáról is. "Úgy szeressük anyanyelvünket, mint édesanyánkat, aki erre tanított. Minden, amit tudunk, azt anyanyelvünkön sajátítottuk el, és ezt soha ne feledjük!" - mondta Pék Éva, hozzátéve azt is, hogy "harcunkban nem vagyunk egyedül, bízzunk önmagunkban és bízzunk egymásban" - utalva ezzel a Csemadok 50 ezres tagságára is. Megható gondolatait ő is nemzeti imánk reményt adó soraival zárta.

A műsor nemzeti imánk közös eléneklésével zárult.

A Csemadok – már hagyományosan – munkával ünnepelt. Január 21-22-én ugyanis a Galánta melletti Ónyban tartotta közgyűlés utáni első összejövetelét az Elnökök Tanácsa. A résztvevők az ifjúsági és szórványprogram megvitatásával, a két témafelelős és előterjesztő, Kiss Beáta (szórvány) és Varga Tibor (ifjúság) vezetésével elkezdték  a közgyűlési feladatok megvalósítását. Mindkét előterjesztést nagyon élénk vita követte, ami előrevetíti a feladat megvalósításának sikerét.

A testület tagjai ezt követően részt vettek a galántai ünnepségen.

 

Forrás: Hírek.sk