Népszámlálás előtt – A magyarság érték!

Népszámlálás előtt – A magyarság érték!

Szlovákiában tízévente népszámlálásokat tartanak, a következő eseményre 2021. február 15. és március 31. között kerül sor. Az ország történetében először a kitöltők megjelölhetnek egy elsődleges és egy másodlagos nemzetiséget is. A változtatás egyik célja, hogy a lakosság nagyobb valószínűséggel vallja meg többes identitását, valójában nem tudni, hogy milyen módon befolyásolják az új szabályok a számokat. Egyes közösségek valós nagysága és becsült lélekszáma valóban eltér egymástól – például a romák esetében –, a magyar kisebbség szempontjából csak találgathatunk, hogy a lehetőség miatt többen felvállalják a magyar gyökereiket, vagy pont fordítva, feltüntetik majd a szlovákot is másodlagos nemzetiségként.

A 2011-es magyarországi népszámlálás nemzetiségi adatai azt mutatják, hogy a kettős kötődés felvállalása látszólag növeli ugyan a nemzeti kisebbségek számát és arányát, ugyanakkor a nemzetiségi kultúra fenntartásában ez a réteg nem vesz részt. Törvényileg sincs megfelelő módon szabályozva, miként értelmezhető a kettős identitás a gyakorlati intézkedések terén. Ezért alapvető érdekünk, hogy a népszámláláson minél többen vallják magukat elsődlegesen magyar nemzetiségűnek.

A kampány több szempontból is bonyolult helyzetben indul el a következő hetekben. Egyrészt a koronavírus-járvány miatt nehéz foglalkozni ezzel a fontos témával, a lakosság többsége egzisztenciális gondokkal küzd, vagy csak egyszerűen belefáradt a sok korlátozó intézkedésbe, más ügyek foglalkoztatják. A népszámlálás a Statisztikai Hivatal tervei alapján önkitöltéses alapon megy végbe - első körben saját magunknak kell kitölteni a kérdőíveket a www.scitanie.sk weboldalon. A számlálóbiztosok intézménye megszűnt, a nehezen elérhető, internetet nem használó csoportok megszólításával az önkormányzatok kijelölt felelősei foglalkoznak majd – már akik az állandó lakóhelyükön tartózkodnak és nem külföldön vagy az ország más részeiben. A magyar lakosságot a kampányban így nem csak a nemzetiségi kérdésekről kell tájékoztatni, hanem arra is rá kell venni, hogy lehetőség szerint mindenki saját maga töltse ki adatait a rendszerben, vagy vegye igénybe családtagjai segítségét.

A gyakorlati nehézségek mellett több célcsoportot is egyszerre kell megszólítanunk. A magukat elsődlegesen magyar identitásúnak tartó felvidéki magyarokat, akik könnyen felvállalják nemzetiségüket és igényt tartanak a hangsúlyos, erős üzenetekre. A gyengébb magyar-, vagy többes identitással rendelkező állampolgárokat, akik tudatosan nem feltétlenül tartják magukat magyarnak, viszont egy hatékony kampány meg tudja őket szólítani, így a másodlagos vagy akár elsődleges nemzetiségüket is magyarnak jelölhetik. Továbbá a magyarul beszélő romákat.

Mi a népszámlálás tétje? Egyrészt nyelvi jogaink: ahol több, egymást követő népszámlálás során is 15 százalék alá csökken a magyarság aránya, megszűnik a hivatali nyelvhasználat (sajnos így is sokszor csak elvben létező) lehetősége. Emellett cél lehet még a magyarság társadalmi státuszának megerősítése, egy pozitív jelzés küldése arról, hogy a közösség továbbra is létezik és erős. Ennek a fényében érdemes kitölteni a népszámlálásra vonatkozó kérdéseket februártól.