Október 17-én (szombaton) Komáromban emlékezett megalakulása 25. évfordulójára a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

Október 17-én (szombaton) Komáromban emlékezett megalakulása 25. évfordulójára a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége.

A Csemadok Országos Elnöksége ez alkalomból  az alábbi köszöntőlevelet adta át  a pedagógusok szövetségének:

 

Tisztelt

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

Komárom

 

Köszöntőlevél

Tisztelt pedagógusok!

A Csemadok Országos Elnöksége nevében szeretnénk kifejezni nagyrabecsülésünket minden tanítónak szervezetük, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 25. évfordulója alkalmából.

Gyönyörű hivatást választottak azok, kikre naponta tíz meg tíz, száz meg száz, az országban több ezer gyermeki szempár szegeződik mosolyogva, kérdőn vagy megszeppenve, félőn, segítséget remélve a velük szemben állótól, a tanító nénitől, bácsitól, tanárnőtől, tanár úrtól. Nem választottak könnyű hivatást, pályát azok, akik pedagógusnak álltak. Szülői elképzelésnek,  a felsőbb szervek elvárásának kellene megfelelniük nap mint nap.  Mindenki úgy képzeli, a pedagógus mindenható. Miközben sokszor a legelemibbet, a megbecsülést sem képesek megadni a pedagógusnak.

A Csemadok Országos Tanácsa ezért örült , amikor ezelőtt 25 évvel úgy határoztak, megalakítják saját szervezetüket, ahol a szakmai szerveződésen túl az érdekvédelmet is a zászlajukra tűzték. S ezért támogatta a Csemadok  a Szövetség megalakulását.

Tény, hogy a rendszerváltozás sem hozott gyökeres változást  a hazai magyar iskolák helyzetében, sem a pedagógusok megbecsülésében. Pedig, ha valaki, mi csemadokosok tudjuk, hogy mit jelent egy helyi közösségben a pedagógus jelenléte. Saját alapszervezeteink tevékenységén tudjuk lemérni azt. Ezért tartjuk aggasztónak a kisiskolák megszűnéséről hozott döntéseket, amelyek nem csak az iskolák megszűnését jelenthetik, hanem a kulturális, társadalmi élet visszaesését is kiválthatják településeinken. Ez pedig anyanyelvünk elsorvadásához, önazonosságunk feladásához vezethet.

Jubileumuk alkalmából tehát megbecsülést, hivatásuk gyakorlásához zavartalan feltételeket és sikerrel megvívott sok-sok harcot  kívánunk pedagógusainknak.

A Csemadok Országos Elnöksége nevében:

Bárdos Gyula elnök

 

Komárom 2015. október 17