Petőfi - Tompa Országos Seregszemle

Petőfi - Tompa Országos Seregszemle

 

PETŐFI - TOMPA ORSZÁGOS SEREGSZEMLE

 

FELHÍVÁS – 2022. FEBRUÁR 14.

 

 

A Csemadok Országos Tanácsa a Csemadok területi választmányaival és társszervezőivel, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével és a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével meghirdeti a

 

PETŐFI - TOMPA ORSZÁGOS SEREGSZEMLÉT

amatőr vers-és prózamondók részére, mely szellemiségében ráköt a Tompa Mihály Országos Versenyre.

 

A járványhelyzetre és annak következményeire való tekintettel a Tompa Mihály Országos Versenyt a szervezők a megszokott formában idén nem tudják megvalósítani. Ugyanakkor a vers- és prózamondók mozgalmát nem szeretnénk megszakítani. A Csemadok Országos Elnöksége ezért meghirdeti a Petőfi-Tompa Országos Seregszemlét, különös tekintettel a Petőfi-emlékévre. A Petőfi-Tompa Országos Seregszemlén részt vesznek mindazok a tanulók, akik a Tompa Mihály Országos Verseny első fordulóján, az iskolai fordulókon helyezést nyertek. Az onnan továbbjutók versenyezhetnek a Petőfi -Tompa Országos Seregszemle körzeti- (ahol az indokolt) és járási versenyein, ahonnan a regionális seregszemlére jutnak tovább. Az országos seregszemlét abban az esetben tartjuk meg, amennyiben a járványügyi helyzet ezt megengedi.

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy új, egyszerűsített benevezési lap készült. Kérjük, használják azokat!

 

A VERSENY KATEGÓRIÁI:

 

 1. kategória: az alapiskolák 1-3.évfolyamai
 2. kategória: az alapiskolák 4-6. évfolyamai/ a 8 éves gimnáziumok 1. évfolyama
 3. kategória: az alapiskolák 7-9. évfolyamai / a 8 éves gimnáziumok 2.-4. évfolyamai
 4. kategória: középiskolások / a 4 éves gimnáziumok, szakközépiskolák, a 8 éves gimnáziumok 5.-8. évfolyamai
 5. kategória: egyetemisták, felnőttek (korhatár nélkül)

 

A VERSENY FORDULÓI ÉS TERVEZETT IDŐPONTJAI:

 

     1.    osztály, -iskolai versenyek megrendezésének határideje: 2022. március 10-ig

     2.    egyetemi, körzeti- és járási versenyek: 2022. április 15-ig

     3.    regionális seregszemle: 2022. május 15-ig (Galánta, Érsekújvár, Nagykürtös, Rozsnyó)

     4.    országos seregszemle: járványügyi helyzettől függően - Érsekújvár

 

SÁVMINŐSÍTÉS:

 • körzeti és járási szinten érvényben van a sávrendszer, amelynek értelmében aranysávos besorolást a továbbjutási keretszámnak megfelelő számú versenyző kap
 • ugyanez az elv érvényesül a regionális seregszemlén is
 • az ezüst -és bronz sávok számának odaítéléséről a zsűri dönt

 

A seregszemlék regionális győztesei

 

 • 1.-2.-3.- díj – kategóriánként
 • a zsűri különdíja

 

A TOVÁBBJUTÁSI KULCSOK MEGHATÁROZÁSA

 

I.     az iskolai- és körzeti versenyekből a járási versenybe való továbbjutás kulcsait a Csemadok

        illetékes területi választmányai határozzák meg

 

II.     a járási versenyekből a regionális versenyekre az alábbi kulcsrendszer működik:

 

I-III. kategória továbbjutói a járási versenyekről a regionális seregszemlére

 

IV. kategória továbbjutói járási versenyekről a regionális seregszemlére

Járás:

fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

 

Járás:

fő/kategóriánként

(vers + próza külön)

 

 

 

 

 

Pozsony

1

 

Pozsony

1

Szenc

1

 

Szenc

2

Dunaszerdahely

6

 

Dunaszerdahely

5

Galánta

3

 

Galánta

3

Vágsellye

2

 

Vágsellye

0

Nyitra

1

 

Nyitra

1

Összesen

14

 

Összesen

12

 

 

 

 

 

Komárom

4

 

Komárom

4

Érsekújvár

2

 

Érsekújvár

2

Léva

2

 

Léva

2

Összesen

8

 

Összesen

8

 

 

 

 

 

Nagykürtös

1

 

Nagykürtös

1

Losonc

2

 

Losonc

3

Rimaszombat

3

 

Rimaszombat

3

Tornalja

2

 

Tornalja

1

Összesen

8

 

Összesen

8

 

 

 

 

 

Rozsnyó

2

 

Rozsnyó

1

Kassa-vidék

2

 

Kassa-vidék

1

Kassa-város

1

 

Kassa-város

2

Tőketerebes

2

 

Tőketerebes

1

Nagykapos

2

 

Nagykapos

1

Összesen

9

 

Összesen

6

 

 

III.  regionális versenyből az országos seregszemlére való továbbjutás kulcsa, amennyiben a járványügyi helyzet megengedi, és megvalósul

 

Az I-III. kategória továbbjutói

A regionális seregszemléről az országos seregszemlére

 

A IV. kategória továbbjutói

A regionális seregszemléről az országos seregszemlére

regionális seregszemle

(résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

 

regionális seregszemle

 (résztvevő járások):

fő/kategória

(vers + próza külön)

 

 

 

 

 

Pozsony, Szenc, Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Nyitra

5

 

Pozsony, Szenc, Dunaszerdahely, Galánta, Vágsellye, Nyitra

4

 

 

 

 

 

 

Komárom, Érsekújvár, Léva

3

 

Komárom, Érsekújvár, Léva

3

 

 

 

 

 

Nagykürtös, Losonc, Rimaszombat, Tornalja

3

 

Nagykürtös, Losonc,
Rimaszombat, Tornalja

2

 

 

 

 

 

Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-város, Királyhelmec, Nagykapos

3

 

Rozsnyó, Kassa-vidék, Kassa-
város, Királyhelmec, Nagykapos

2

 

 

A SZERVEZŐK:

 

 1. az osztály-, iskolai versenyek szervezői az iskolák
 2. a körzeti- és járási versenyek szervezői a területi választmányok titkárságai
 3.  regionális seregszemle a szervezői a kiválasztott területi választmányok titkárságai (Galánra, Érsekújvár, Nagykürtös, Szepsi)
 4. az országos seregszemle szervezője a Csemadok Országos Tanácsa és Érsekújvári Területi Választmánya

  

A zsűri:

 

 1. A járási versenyek és a regionális seregszemlék zsűrijét a Csemadok egyes területi választmányai állítják össze. Kérhetik a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége illetékes területi választmányainak segítségét.

 

 1. A verseny országos seregszemle zsűrijét a Csemadok Országos Tanácsa és az illetékes TV állítja össze. A zsűri összetétele: hazai magyar szakemberek, magyarországi szakemberek.

 

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

 

 • A vers- és prózamondók csak egy (1) műfajban nevezhetnek be a versenybe!
 • a vers- és prózamondók két produkcióval készülnek a versenyre
 • a zsűri vitás esetekben kérheti mindkét produkció előadását,
 • az országos seregszemlén a regionális seregszemlém elhangzott és díjazott egy (1) produkcióval szerepel a versenyző
 • a prózamondók nem nevezhetnek be a versenybe népmesével – erre szolgál az Ipolyi Arnold Szlovákiai Magyar Népmesemondó Verseny!
 • egyetemisták esetében a benevezés nem a lakhelyhez, hanem az iskola helyszínéhez kötődik
 • a versenybe az iskolai fordulók győztesei benevezési lapokon neveznek be, melyeket az adott járási versenyt szervező területi választmány címére juttatnak el.
 • a produkció maximális időtartama 5 (öt) perc!
 • az V. kat. résztvevői a regionális döntőkön kapcsolódnak be a versenybe, benevezési lapjaikat a Csemadok Országos Tanácsának juttatják el 2022. április 1-ig (a csemadokelsokezbol@gmail.com e-mail címre)
 • A regionális seregszemle okleveleinek és emléklapjainak mintapéldányát az országos titkárság eljuttatja a seregszemlék szervezőinek elektronikus formában.

 

V. kategória: VERS- PRÓZA

 

 • A regionális döntőn kapcsolódnak be a versenybe
 • a zsűri döntése szerint ebben a kategóriában is érvényes a sávozás
 • az regionális seregszemlékről csak a magas színvonalú versenyen elvárható szakmai- és művészi kritériumoknak megfelelő produkciók juthatnak az országos szeregszemlére. A kategória mindenáron történő fenntartása nem indokolhatja a nívótlan produkciók továbbjutását!
 • a benevezési lap a melléklet része

 

BENEVEZÉSI HATÁRIDŐK:

 

I., II., III., IV. kategória: 2022. március10.

Az illetékes Csemadok területi választmányainak titkárságain a benevezési lapon, amely beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető csemadok-hu.eu és a csemadok.sk honlapról.

 

V.,kategória: 2022. április15.

A Csemadok országos titkárságánál a csemadokelsokezbol@gmail.com címre. A jelentkezés a benevezési lapon elektronikus úton történik. A benevezési lap beszerezhető a területi választmányok titkárságain, ill. letölthető a csemadok-hu.eu és a csemadok.sk honlapról.

 

FIGYELEM!!

KéRJüK A VERSENYSZABáLYZAT BETARTáSáT, ELLENKEZő ESETBEN A VERSENYZő MáR A JáRáSI FORDULÓN KIZáRHATÓ A VERSENYBőL!

 

A benevezési lap egy fontos dokumentum, amely végigkíséri a versenyzőt a fordulókon. A járási versenyek szervezőinek az új, egyszerűsített adatlapot küldjék tovább az iskolák!

 

A regionális seregszemlék győzteseinek adatlapját a szervezők az országos seregszemle szervezőinek juttatják tovább (amennyiben az megvalósul majd)

 

A résztvevők (versenyzők, felkészítők, kísérők) az aláírt benevezési lap beküldésével hozzájárulnak adataiknak a GDPR törvény értelmében a rendezvénnyel kapcsolatban történő felhasználásához, tudomásul veszik, hogy az egyes eseményeken fénykép- és videó felvétel készül, és vállalják, hogy betartják az időszerű járványügyi előírásokat.

 

Elérhetőségek, információk:

 

csemadokelsokezbol@gmail.com, 0903928913 – Neszméri Tünde

Az értékelési kritériumok és a benevezési lapok letölthetők a csemadok.sk, az intezet.sk és a csemadok-hu.eu. oldalon a Petőfi-Tompa Országos Seregszemle menü pont alatt, illeve beszerezhetők a területi választmányok titkárságain.

 

::: VERS-PRÓZA - 1-5 KATEGÓRIA - NEVEZÉSI LAP :::