Ünnepelt a Szőttes

Ünnepelt a Szőttes

Fél évszázada élteti a felvidéki és kárpát-medencei magyar kultúrát és hagyományokat a Szőttes. Az ötven év alatt az együttes sok sikert élt meg, ezekre emlékeztek, ezt ünnepelték február 7-én Pozsonyban a Cultus Ružinovban.

A Szőttes megalakulásakor azt a célt tűzte ki maga elé, hogy a népi kultúrát, táncot és zenét megőrizve, tovább adva szolgálja nemzetét. Az eredeti táncokat, abban a formában, ahogy azt őseink járták, vitték, viszik színpadra. Jelszavuk azóta is: Csak tiszta forrásból.

A Szőttes 1969-ben alakult meg azzal a céllal, hogy segítse felkutatni, megőrizni a hazai és az egyetemes magyar, valamint a velünk együtt élő népek értékeit, hagyományait, különös tekintettel a néptánc, népdal és hangszeres népzene felkutatására. Arra vállalkoztak, hogy ezeket színpadi formában feldolgozzák, a nehézségek ellenére a Szőttes a mai napig így működik, ennek szellemében állítja össze műsorait, amelyből a pozsonyi közönség egy időutazásos összeállítást láthatott. Ugyanis a legidősebb fellépő elmúlt hetvenéves, felléptek azok a táncosok is, akik pályájukat a Szőttesben kezdték. De ahogy az elhangzott: sokan kezdték a táncolást a Szőttesben és közülük nagyon sokan folytatták azt, akár táncosként, akár csoport létrehozásával, azt a tudást tovább adva, amit a Szőttesben sajátítottak el. A Szőttes a néptáncházmozgalom hazai megalapítója. Munkásságát számos díjjal jutalmazták, az elmúlt években átvehette többek között a Külhoni Magyarságért Díjat, az Ex Libris Díjat és a Magyar Örökség Díjat is.

Az ünnepnapon a köszöntőt Köteles László, a Csemadok alelnöke mondta, aki méltatta az együttest, kiemelve annak sikereit, a méltán megérdemelt elismeréseket. „Tudjuk, hogy énekeinket, főleg táncainkat nem lehet csak úgy megörökölni, hanem minden nemzedéknek és generációnak újra és újra el kell sajátítani azt, és főleg tovább adni”, ezt tette és teszi a Szőttes a mai napig – fogalmazott Köteles László. Az alelnök beszéde után a Csemadok és a Szőttes emlékplakettekkel mondott köszönetet azoknak a személyiségeknek, akik az együttes munkáját aktívan segítik, az emlékplaketteket Bárdos Gyula, a Csemadok elnöke és Köteles László alelnök adták át. A Szőttes állandó segítőjének, támogatójának Tessely Zoltánnak, a Magyar Országgyűlés képviselőjének Gémesi Zoltán, az együttes művészeti vezetője köszönte meg a segítséget. Bukovszky László, kisebbségekért felelős kormánybiztos átadta a Szőttesnek a Szlovák Köztársaság Arany Emlékérmét.Bukovszky László, kisebbségekért felelős kormánybiztos átadta a Szőttesnek a Szlovák Köztársaság Arany Emlékérmét.

A Szőttes ünnepségén megemlékeztek Reicher Gellértről, Papáról is, aki tavaly autóbalesetben veszítette életét, és nélküle a Szőttes évtizedeken keresztül elképzelhetetlen volt. Strešňák Gábor méltatta Reicher Gellért munkásságát, kiemelve, mindenkire emlékezni kell, akik dolgoztak a Szőttesért az elmúlt 50 évben.

Az ünnepi műsorban a jelen, a jövő és a múlt táncosai léptek fel. Az időutazás Molnár László visszaemlékezéseitől lett színesebb, aki korábban a Szőttes programjainak műsorvezetője is volt. Az 1969-ben megalapított együttes régi koreográfiáit is láthatta a közönség, így a Dunai karika, a Rimóci táncok, a Téged hívlak táncba, a Forgatósok, az Imregi karikázó, a Tempó, a Magyarbődi csárdás, a Györgyfalvi legényes, a Három erdélyi tánc, A miskolci csárdában elnevezésű összeállításokat. A gyökér megmarad című műsorban az Apró Szőttes rábaközi játékokat adott elő, a színpad megtelt gyerekekkel, a közönség soraiban pedig többen azt súgták egymás fülébe, szerencsére van utánpótlás. A program második felvonása Reményik Sándor: Gyűrűt készítettek című versével vette kezdetét. Majd a következő táncokat adták elő a Szőttes jelenlegi és volt tagjai: Búzaiak, Saltus Hungaricus, Magyarok és románok Bonchidán, Kalotaszegi magyar és román táncok, Áthallás. A műsor alatt a Szőttes zenekara kísért, fellépett Korpás Éva és Lakatos Lili.

 

Neszméri Tünde írása (Felvidék.ma)

Fotó: Pap BoglárkaOlvass tovább: https://www.csemadok-hu.eu/products/melto-unnepseg-a-magyar-kultura-napjan/

Neszméri Tünde írása (Felvidék.ma)

Fotó: Pap BoglárkaOlvass tovább: https://www.csemadok-hu.eu/products/melto-unnepseg-a-magyar-kultura-napjan/

Neszméri Tünde írása (Felvidék.ma)

Fotó: Pap BoglárkaOlvass tovább: https://www.csemadok-hu.eu/products/melto-unnepseg-a-magyar-kultura-napjan/

Neszméri Tünde írása (Felvidék.ma)

Fotó: Pap BoglárkaOlvass tovább: https://www.csemadok-hu.eu/products/melto-unnepseg-a-magyar-kultura-napjan/

Neszméri Tünde írása (Felvidék.ma)

Köszöntő

 

Engem ért az a megtiszteltetés, hogy a Szőttes Kamara Néptáncegyüttes fennállásának 50. évfordulója tiszteletére szervezett ünnepségen köszöntőt mondhatok. A szakma nevében, ez a köszöntő, méltatás már elhangzott tavaly, a Magyar Örökség Díj átadásakor. Így a Csemadok, s azok nevében, akiknek a soraiból indultatok, de akiket – tehát bennünket – a sors nem áldott meg tehetséggel, főleg hanggal, hallással, s táncos lábakkal, tehát én nem köszöntőt, hanem köszönetet szeretnék mondani.

 

Legyen ez köszönet néktek az elmúlt fél évszázadért, a szívós elkötelezettségért, a sok lemondásért, hosszú-hosszú próbákért, a szülőföldünk legeldugottabb tájain megvalósult fellépésekért, ahová az elődeinktől örökölt népi kultúra önzetlen szeretetét vittétek el.

Ez a köszönet jár azoknak is, akikről gyakran megfeledkezünk. Köszönjük a névtelenül háttérben dolgozó technikusok, szervezők, kellékesek munkáját, de a barátoknak, barátnőknek, férjeknek, feleségeknek, gyerekeknek is a megértést és támogatást.

A más anyanyelvűek számára szinte kimondhatatlan nevű Szőttes (egy szlovák – de a magyar kultúrát szerető barátom, legalább 5 változatban is használja) fél évszázada, 1969-ben, a kassai Thália színházzal egy időben alakult, s nyitott új fejezetet a csehszlovákiai, szlovákiai, felvidéki, de a kárpát-medencei magyar népi kultúrtörténetemben is.

A Csemadok a kezdetektől támogatta a kezdeményező fiatalok új együttest alapító szándékát, mert az a felvidéki magyar néphagyomány-kultúra kutatását, feltárását, művelését tűzte elsődleges feladatául. Az új néptáncegyüttes az alapító dokumentumában vállalta a felvidék magyar tánc, ének, zene, szokáshagyományok feltárásának, felgyűjtésének munkáját, színpadi feldolgoztatását, és terjesztését.

A kibővített Kamara Néptáncegyüttes már 1971 nyarán megtartotta első kéthetes tájoló előadássorozatát a bodrogközi  magyar falvakban.

A Szőttes szinte megalakulásától a mai napig meghatározó együttese a csehszlovákiai magyar néptáncmozgalomnak. Köszönhető ez mindenkinek, aki a Szőttesben ilyen vagy olyan formában közreműködött, elsősorban a rendkívül szuggesztív és igazából a Szőttes táncegyüttest megalapító Quittner János koreográfusnak, Ág Tibor népdalgyűjtőnek és zenetudósnak. Hozzá téve, hogy számtalan amatőr néptáncegyüttest vezető koreográfusunk, táncosként, gyakorlatilag a Szőttesben sajátította el a későbbi alkotómunkája fontos alapjait.

A Szőttes Kamara Néptáncegyüttes eddig mintegy huszonöt egész esti műsort alkotott. Egy-egy új műsorával évente 50-60 előadást megvalósítva bejárta, bejárja az egész Felvidéket. A hetvenes években voltak olyan évek, hogy 100-on felüli volt a fellépéseik száma. 

Évente szerepel a hazai magyar és szlovák országos népművészeti fesztiválokon. Nyaranta kéthetes tájoló fellépési körutat valósít meg. A felnőttek részére Pozsonyban, és az előadásai után az adott helyszínen rendszeresen táncházakat tart, valamint nyaranta néptánc tábort szervez.  Apró Szőttes néven gyerekcsoportot működtet. A gyerekek részére évente tánc- és játéktábort tart.

Alkotó együttesvezető koreográfusai voltak Quittner János, majd Varga Ervin, Richtarcsík Mihály, Hégli Dusan Füzék György, Péter Tímea, Oláh Attila, Konkoly László, Nagy Myrtil, Németh Ildikó, Szabó Szilárd. Jelenlegi vezetők: Gémesi Zoltán, Füzék György és Balta Aranka, aki betölti a ruhatáros, viselettervező, adminisztratív vezető funkciót is. Az együttes mindig saját zenekarral működött. A Koncz Gábor vezette jelenlegi zenekar a legkiválóbbak közzé tartozik.

Az örökös szervező „titkár-mindenes” 2019-ben bekövetkezett haláláig az önzetlen Reicher Gellért, a Papa volt.

A Csemadok, a megalapításától mindig nagyra értékelte az együttes értékteremtő munkáját, Ezért működéséhez támogatásként, a székházában próbatermet és irodát biztosít. 

Tisztelt barátaink, tudjuk, hogy énekeinket, s főleg táncainkat nem lehet csak egyszerűen megörökölni, hanem minden generációnak-nemzedéknek újra és újra el kell sajátítania, csiszolnia, szépítenie és főleg tovább adni az utánunk jövőknek. A Szőttes ezt a feladatot önzetlenül tette és teszi. Szellemi örökségünk, népi kultúránk gyöngyszemeiből – vágyainkból és meséinkből szőtt és sző további színes szőtteseket.

Így a Szőttes pótolhatatlan munkát végzett, végez és kívánom, hogy még legalább fél évszázadig végezzen is mindnyájunk, s legyünk szerénytelenek nemcsak a magyarok, de a Kárpát-medencében velünk együtt élő nemzetek, szlovákok, cigányok, németek, románok számára is.

 

Köteles László

Fotó: Görföl Jenő

 

Képgaléria: Ünnepelt a Szőttes

1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>