XVI. Kadosa Pál Zongoraverseny

XVI. Kadosa Pál Zongoraverseny

FELHÍVÁS

 

A Szlovákiai Magyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség – Csemadok Lévai Területi

Választmánya, a Szlovákiai Magyar Zenebarátok Társasága, a lévai Kadosa Pál Művészeti Alapiskola,

2023. november 16-án Léván rendezi meg a

 

XVI. Kadosa Pál Zongoraversenyt.

 

Helyszín: Základná umelecká škola Pála Kadosu, Ul. F. Engelsa 2, Levice 934 01

 

Részvételi feltételek: A Kadosa Pál Zongoraversenyen részt vehet minden zeneiskolát végző/végzett diák vagy egyéb foglalkozású – kivéve konzervatóriumot és zeneművészeti főiskolát végző/végzett hallgató.

 

Jelentkezési határidő: 2023. június 30. A jelentkezés e-mailben (sziszo@osbkn.sk) a mellékelt Nevezési lap kitöltésével történik. A nevezési lapon elküldöttektől való eltérést kérjük legkésőbb 2023. szeptember 29-ig visszajelezni a fenti e-mail címre.

 

Nevezési díj: 20.-€/fő (minden versenyző és tanár) melyet 2023. június 30-ig kell elküldeni az alábbi bankszámlára: IBAN: SK8609000000000011478405, BIC: GIBASKBX, variabilný symbol: 16112023, konštantný symbol: 0308. Az átutalásról szóló bizonylat fénymásolatát kérjük csatolni a nevezési laphoz. A Megjegyzésben tüntessék fel az iskola megnevezését és a résztvevők nevét. A versenytől való visszalépést a részvételi díj visszafizetésével 2023. szeptember 29-ig tudjuk figyelembe venni. A jelzett időpont után a részvételi díj nem igényelhető vissza!

 

Korcsoport – és időbeosztás:

  1. korcsoport: alsó korhatár nélkül 10 éves korig                                                3 - 7 perc       
  2. korcsoport: 11 – 12 éves kor                                                                            5 - 8 perc
  3. korcsoport: 13 – 14 éves kor                                                                            7 - 11 perc
  4. korcsoport: 15 – 17 éves kor                                                                            8 - 14 perc
  5. korcsoport: 18 – 25 éves kor                                                                            8 - 16 perc

 

Kötelező művek:

  • zongoramű a barokk korszakból   (I., II., III., IV., V. kat.)
  • zongoramű a klasszikus korszakból   (I., II., III., IV., V. kat.)
  • zongoramű a romantika korszakából   (II., III., IV., V. kat.)    
  • Kadosa Pál, esetleg más magyar 20. századi, valamint kortárs magyar zeneszerző szerzeménye.   (I., II., III., IV., V. kat.)

 

A verseny valamennyi résztvevője oklevelet kap, helyezést elérő versenyzők tárgyi jutalomban is részesülnek.

 

További információk a következő címen és telefonszámon kaphatók:

Szalay Szilvia: e-mail: sziszo@osbkn.sk; mobil: 0905 517034

 

 

      Szalay Szilvia

    a SZMZT elnöke

N E V E Z É S I  L A P