XXXI. Tompa Mihály Országos Verseny (2024)

XXXI. Tompa Mihály Országos Verseny (2024)
 

A Csemadok Országos Tanácsa megbízásából a Csemadok Rimaszombati Területi Választmánya társszervezőivel:

a Csemadok területi választmányaival, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségével,

a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségével és a Rimaszombati Gömör-Kishonti Népművelési Központtal közösen meghirdeti

a

XXXI. TOMPA MIHÁLY ORSZÁGOS VERSENYT

az amatőr /nem hivatásos/ vers-és prózamondás, verséneklés és lírai színpadok műfajban.

______________________________________________________________________________________________________

 

V E R S E N Y S Z A B Á L Y Z A T